WOOP! Novo doživetje zabave

POLITIKA VAROVANJA ZASEBNOSTI V DRUŽBI TPLJ D.O.O.

 

8. PRENOSI OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

TPLJ zbranih osebnih podatkov ne prenaša oziroma ne posreduje v tretje države, razen v posameznih izrednih primerih:

  • prenos je potreben za izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem ali za izvajanje predpogodbenih ukrepov, sprejetih na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (1b točka 49. Člena GDPR);
  • je prenos potreben zaradi nujnih zakonitih interesov, za katere si prizadeva TPLJ in so izpolnjeni pogoji drugega pododstavka 1. odstavka 49. člena GDPR.

Več informacij o ukrepih pri posredovanju osebnih podatkov v tretje države lahko posameznik pridobi na pisno zahtevo pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na elektronski naslov dpo@woop.fun.

 

 
 
15. KONČNE DOLOČBE
  • TPLJ si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov za zagotavljanje skladnosti z relevantno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Vsakokrat veljavne Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov so na voljo na sedežu TPLJ, na njeni spletni strani ali pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@woop.fun.
  • Za vse, kar ni posebej določeno s temi Splošnimi informacijami o varstvu osebnih podatkov, veljajo neposredno določila veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.
  • Te Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov veljajo in se

    uporabljajo od 15. septembra 2020 dalje.

Ljubljana, dne 15. 9.

TPLJ zbranih osebnih podatkov ne prenaša oziroma ne posreduje v tretje države, razen v posameznih izrednih primerih:

  • prenos je potreben za izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem ali za izvajanje predpogodbenih ukrepov, sprejetih na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (1b točka 49. Člena GDPR);
  • je prenos potreben zaradi nujnih zakonitih interesov, za katere si prizadeva TPLJ in so izpolnjeni pogoji drugega pododstavka 1. odstavka 49. člena GDPR.

Več informacij o ukrepih pri posredovanju osebnih podatkov v tretje države lahko posameznik pridobi na pisno zahtevo pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na elektronski naslov dpo@woop.fun.

2020

TPLJ d.o.o.

Scroll to Top