WOOP!

Varovanje zasebnosti

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v družbi TPLJ d.o.o. 

1. Uvod

Varovanje zasebnosti posameznika, ki ga zagotavlja podjetje TPLJ d.o.o. predstavljamo kot »WOOP! POLITIKA ZASEBNOSTI«, ki velja za obiskovalce spletne strani www.woop.fun ter stranke oz. obiskovalce WOOP! FUN PARKA na naslovu Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, WOOP! KARTINGA in GLOW GOLF-a na naslovu Moskovska cesta 10, 1000 Ljubljana, WOOP! ARENE na naslovu Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana, WOOP! IZZIVI na naslovu Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana in WOOP! Maribor na naslovu Tržaška cesta 7, 4000 Maribor (v nadaljevanju »WOOP! prostori«), 

V podjetju TPLJ d.o.o. (v nadaljevanju TPLJ) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zaradi česar z osebnimi podatki ravnamo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z novo zakonodajno ureditvijo, ki jo prinaša Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) ter z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov, vam v nadaljevanju podajamo informacije o varstvu osebnih podatkov.

2. Informacije o upravljavcu spletne strani in upravljavcu osebnih podatkov

Upravljavec spletne strani www.woop.fun oz. upravljavec osebnih podatkov strank WOOP! prostorov je družba TPLJ d.o.o. (v nadaljevanju kot »TPLJ«, »mi« ali »nas«):

 • TPLJ d.o.o.
 • Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana
 • Matična številka: 7272618000, davčna številka: SI 69767513
 • Kontaktni telefon: +386 1 888 94 07, e-naslov: info@woop.fun

3. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

 • Ime DPO: Štefan Gostič, univ. dipl. pravnik
 • Poštni naslov: TPLJ d.o.o. – Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO – Data Protection Officer) Leskovškova 2, 1000 Ljubljana / Slovenija
 • Elektronska pošta: dpo@woop.fun

4. Nameni obdelav osebnih podatkov

Ta politika zasebnosti se nanaša na zbiranje in obdelavo osebnih podatkov obiskovalcev oz. strank WOOP! spletne strani in strank WOOP! prostorov. Nameni in pravne podlage za obdelave osebnih podatkov so naslednji:

a) Registracija: za namen registracije se obdelujejo osebni podatki: ime in priimek, oz. vzdevek, datum rojstva, e naslov. Pravna podlaga za obdelavo osebnim podatkov za ta namen je pogodba – 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

b) Obisk WOOP! prostorov oz. koriščenje storitev: ob nakupu storitev oziroma prijavi na poletne počitnice, Akademijo, praznovanje RD se poleg osebnih podatkov pri registraciji obdelujejo tudi podatki o nakupu storitve.  Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za ta namen so splošni pogoji oz. pogodba – 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

c) Objava fotografij in videoposnetkov: v kolikor ste podali soglasje za objavo vaših fotografij in videoposnetkov ter vašega imena in priimka oziroma istih podatkov vaših otrok, se le ti objavijo na spletni strani www.woop.fun, naših družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Youtube in TikTok). Pravna podlaga je vaša privolitev – 6/I(a) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

d) Analiza podatkov: analiza podatkov o koriščenju storitev se izvaja na podlagi  psevdonimiziranh podatkov, pri čemer se rezultati uporabljajo za sprejemanje strateških in taktičnih trženjskih odločitev. Pravna podlaga je zakoniti interes – 6/I(f) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

e) Neposredno trženje: neposredno trženje se izvaja na e naslov, ki ste ga vpisali ob registraciji. Na ta način vam posedujemo obvestila o promocijah, novostih, zasedenosti kapacitet. Če ste preko spleta kupili oziroma naročili našo storitev, lahko neposredno trženje izvajamo na vaš elektronski naslov na podlagi zakona – ZEKom-1, člen 158/2. Taki obdelavi pa lahko vedno ugovarjate tako, da sledite navodilom v »nogi«« vsakokratnega tovrstnega sporočila ali s sporočilom na dpo@woop.fun.

f) Ciljano trženje: pri pripravi prilagojene ponudbe obdelujemo vaše osebne podatke iz registracije in uporabo storitev v WOOP! prostorih. Pravna podlaga je vaša privolitev – 6/I(a) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

g) Nagradne igre: kadar sodelujete v kateri od nagradnih iger, ki jih organizira TPLJ d.o.o., v okviru prijave k sodelovanju v nagradni igri posredujete vaše osebne podatke. Te podatke obdelujemo za namen izvedbe nagradne igre in v okviru nagradne igre za podelitev nagrad. Podatki so ime in priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka, letnica rojstva, davčna številka (samo v primeru dobljene nagrade). Ob sodelovanju v nagradni igri sprejmete splošne pogoje nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre pogodbe se nanaša na – 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. V primeru, da bomo želeli vaše podatke uporabiti za namen neposrednega trženja, bomo le to izvajali na podlagi vaše privolitve – 6/I(a) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

h) Obiskovanje spletne strani: s piškotki in podobnimi tehnologijami zbiramo tudi podatke o vaši uporabi naše spletne strani. Več informacij o tem, kako te tehnologije uporabljamo za zbiranje informacij o vas, lahko najdete v Politiki piškotkov.

5. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni v TPLJ, pri pogodbenih partnerjih in pri obdelovalcih osebnih podatkov, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje oziroma pogodb o obdelavi osebnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. 

Naši pogodbeni partnerji obdelujejo osebne podatke za:

 • namen vzdrževanja programske opreme za vodenje strank, 
 • rezervacijski sistem za karting.

TPLJ osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če ji takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (npr. Policija, Urad za preprečevanje pranja denarja, Finančna uprava Republike Slovenije, Sodišče, ipd.).

6. Prenosi osebnih podatkov v tretje države

TPLJ za pošiljanje e poštnih sporočil uporablja oblačno rešitev, pri čemer je možen prenos osebnih podatkov (e naslovov) v ZDA. S ponudnikom je sklenjena pogodba o obdelavi osebnih podatkov s pripadajočimi standardnimi pogodbenimi klavzulami za iznos podatkov v tretje države. 

Drugih osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države. 

Več informacij o ukrepih pri posredovanju osebnih podatkov v tretje države lahko posameznik pridobi na pisno zahtevo pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na elektronski naslov dpo@woop.fun.

7. Rok hrambe osebnih podatkov

 1. Registracija na spletni strani: 5 let po zadnjem obisku stranke;
 2. obisk WOOP! prostorov oz. koriščenje storitev: 5 let po zadnjem obisku stranke;
 3. objava fotografij in nastali videoposnetki: do preklica privolitve in do 30 dni od nastanka videoposnetka;
 4. analiza podatkov: 2 leti po končani analizi;
 5. neposredno trženje: 1 leto od poslanega sporočila;
 6. ciljano trženje: do preklica privolitve;
 7. nagradna igra: do 2 meseca po zaključku nagradne igre in v primeru izplačila nagrad 10 let od dneva izplačila nagrade.

8. Vaše pravice

Če ste podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko vaše soglasje prekličete s pisno izjavo oziroma sporočilom, ki nam ga pošljete po e-pošti dpo@woop.fun ali v svojem profilu na spletni strani označite »se ne strinjam«. Preklic privolitve ne bo vplival na koriščenje storitev v WOOP! prostorih, omejene bodo samo aktivnosti prilagojenih ponudb in neposrednega trženja. 

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. TPLJ d.o.o. pred izvrševanjem posamezne pravice preveri identiteto posameznika, ki izvršuje svojo pravico. Svojo zahtevo za izvrševanje pravice s področja varstva osebnih podatkov lahko oddate na e poštni naslov dpo@woop.fun.

V zvezi z vašimi osebnimi podatki vam zagotavljamo naslednje pravice:

 • pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: seznanite se lahko z vsemi svojimi osebnimi podatki, ki so bili zbrani v zvezi z vami, ter z njihovo obdelavo, in preverite njeno zakonitost; 
 • pravico do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: brez nepotrebnega odlašanja bomo popravili vaše netočne osebne podatke; 
 • pravico do izbrisa osebnih podatkov: brez nepotrebnega odlašanja bomo izbrisali osebne podatke v zvezi z vami, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja (podatkov, ki jih potrebujemo za izvajanje pogodbe, ki ste jo sklenili z nami, in podatkov, ki jih potrebujemo za izvajanje naših zakonskih obveznosti, kljub vaši zahtevi ne bomo mogli izbrisati); 
 • pravico do omejitve osebnih podatkov: zahtevate lahko, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov (kadar oporekate točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita ter v primerih, ko vaših podatkov ne potrebujemo več za obdelavo, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov); 
 • pravico do prenosljivosti: na vašo zahtevo vam pošljemo vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, oz. jih posredujemo drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo. To pravico lahko uveljavljate le v primerih, ko ste nam osebne podatke posredovali z osebno privolitvijo ali zaradi sklenitve in izpolnjevanja  pogodbe; 
 • pravico do ugovora: kadarkoli lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, kadar le ta temelji na naših zakonitih interesih ali tretje osebe.
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na naslov upravljavca iz prve točke te politike.

Prav tako imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita.

Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov se vedno lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na e naslov dpo@woop.fun.

9. Varovanje vaših osebnih podatkov

TPLJ uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred nezakonitim ali nepooblaščenim dostopom ali uporabo, pa tudi pred nenamerno izgubo ali okrnitvijo njihove celovitosti, skladno z internim Pravilnikom o postopkih in ukrepih za varnost osebnih podatkov. Vsi ukrepi so oblikovani ob upoštevanju lastne IT infrastrukture, možnega vpliva na vašo zasebnost in stroškov ter v skladu s trenutnimi industrijskimi standardi in prakso. Pogodbeni obdelovalci bodo obdelovali vaše osebne podatke samo, če bodo upoštevali te tehnične in organizacijske varnostne ukrepe.

10. Spremembe politike zasebnosti

TPLJ si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev te politike zasebnosti zaradi zagotavljanja skladnosti z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Veljavna verzija politike zasebnosti je na voljo na sedežu TPLJ, na njeni spletni strani ali pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@woop.fun. Za vse, kar ni posebej določeno s to politiko zasebnosti, veljajo določila veljavnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

Ta politika zasebnosti velja in se uporablja od 16.1.2023 dalje.

Scroll to Top