WOOP! Trampolin park

VAROVANJE ZASEBNOSTI

 
 
14. KONČNE DOLOČBE
  • TPLJ si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov za zagotavljanje skladnosti z relevantno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Vsakokrat veljavne Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov so na voljo na sedežu TPLJ, na njeni spletni strani ali pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@woop.fun.
  • Za vse, kar ni posebej določeno s temi Splošnimi informacijami o varstvu osebnih podatkov, veljajo neposredno določila veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.
  • Te Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov veljajo in se uporabljajo od 1. junija 2020 dalje.

Ljubljana, dne 1.6.2020

TPLJ d.o.o.

Scroll to Top