WOOP! Trampolin park

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Splošni pogoji poslovanja za izvedbo WOOP! poletnih počitnic s šolo akrobatike podjetja TPLJ d.o.o.

1. SPLOŠNO

1.1 Izvedba
Splošni pogoji so del pogodbe o izvedbi poletnih počitnic s šolo akrobatike med izvajalcem, podjetjem TPLJ d.o.o. (v nadaljevanju »izvajalec«) in fizično ali pravno osebo (v nadaljevanju »naročnik«), ki sprejme ponudbo poletnih počitnic izvajalca. Naročnik je starš oz skrbnik otroka, ki se bo udeležil WOOP! poletnih počitnic s šolo akrobatike.

Izvajalec WOOP! poletnih počitnic s šolo akrobatike, ki je predmet teh splošnih pogojev, je podjetje TPLJ d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Davčna številka: SI 69767513,
Matična številka: 7272618000.

1.2 Cene storitev in izdelkov so v evrih (€) z DDV, razen kjer je določeno drugače
Veljajo cene in ugodnosti na dan oddane prijave preko spletnega obrazca. Storitev se plača po predračunu na TRR podjetja ali na recepciji Trampolin parka WOOP!. Po opravljenem plačilu naročnik prejme original račun, ki velja kot potrdilo za udeležbo na WOOP! poletnih počitnicah.

Pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov

S klikom na »SUBMIT« naročnik dovoljuje, da izvajalec z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki naročnika za neomejeno časovno obdobje. Izvajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Izvajalec si pridružuje pravico do komercialne uporabe fotografij in video vsebin na katerih se v času WOOP! poletnih počitnic pojavlja naročnik. V kolikor naročnik tega ne dovoli mora le to pisno sporočiti na naslov akademija@woop.fun.
Naročnik lahko odpove udeležbo na WOOP! poletnih počitnicah v 15 dneh od dneva prijave, v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov in sicer pisno po elektronski pošti na naslov akademija@woop.fun ali s priporočeno pošiljko na sedež izvajalca.

1.3 Potrditev naročila
S klikom na »SUBMIT« izvajalec prejme prijavo na izbran termin in naročnika o tem pisno obvesti na elektronski naslov, ki ga naročnik navede ob prijavi, v 48 urah. Z odgovorom izvajalca na prejeto prijavo in prebranim elektronskim sporočilom naročnika, naročnik in izvajalec skleneta pogodbo. Za dodatna vprašanja ali morebitne težave se naročnik vedno lahko obrne na elektronski naslov izvajalca, akademija@woop.fun. Naročnik je dolžan ob prijavi opozoriti na kakršnekoli zdravstvene posebnosti otrok-a, kar se tiče prehrane in drugih telesnih ali gibalnih omejitev, zaradi česar otrok ne bi mogel izvajati
določenih programov ali posameznih delov programa. Z oddano prijavo naročnik potrjuje, da se strinja in je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji sodelovanja.

2. WOOP! POLETNE POČITNICE S ŠOLO AKROBATIKE

2.1 Cena in plačilo
Naročnik se ob prijavi in potrjeni rezervaciji zavezuje, da bo plačilo uredil do navedenega roka na predračunu, ki ga prejme na elektronski naslov, ki ga je navedel ob prijavi. Predračun lahko naročnik poravna na TRR izvajalca ali s plačilom na recepciji Trampolin parka WOOP!,
Leskoškova cesta 3, 1000 Ljubljana.
Fizičnim osebam izvajalec izda račun po plačanem predračunu. Pravnim osebam izvajalec izda račun po opravljeni storitvi (po izvedbi programa WOOP! poletnih počitnic).

Akcijska cena, to je 199€, WOOP! poletnih počitnic velja za vse prijave in plačila akontacije do 26.6.2020. Od 27.6.2020 naprej velja redna cena, to je 230€.

Po prejetem predračunu naročnik za potrditev rezervacije termina poravna akontacijo v višini 50€. Razliko, do končnega zneska, pa najkasneje do 5 dni pred rezerviranim terminom.

Ob prijavi dveh ali več sorojencev naročniku pripada 5% popust. Prav tako vam pri prijavi na več terminov WOOP! poletnih počitnic pri drugem in morebitnih nadaljnjih terminih pripada 5% popust.

V času akcijske cene popusti ne veljajo.

2.2 Prekinitev in odstop od WOOP! poletnih počitnic
Izvajalec je upravičen do plačila za termine, za katerega se je naročnik zavezal, razen v primerih, ko naročnik termin odpove zaradi utemeljenih razlogov. Za utemeljen razlog se šteje nastanek dogodka, ki ga naročnik ni mogel predvideti. To je bolezen/poškodba, za katero mora naročnik izvajalcu predložiti ustrezno zdravniško potrdilo. Naročnik je v primeru odpovedi iz utemeljenega razloga dolžan poravnati manipulativne stroške v višini 10% polne cene programa (23€).

Naročnik lahko odpove udeležbo na WOOP! poletnih počitnicah brez razloga v 15 dneh od dneva prijave in sicer pisno po elektronski pošti na naslov akademija@woop.fun ali s priporočeno pošiljko na sedež izvajalca.

V primeru, da izvajalec iz kakršnihkoli razlogov ne more zagotoviti izvedbe programa v dogovorjenem terminu, je dolžan o tem obvestiti naročnika, mu povrniti vplačani znesek v celoti ali mu zagotoviti možnost obiska WOOP! poletnih počitnic v naslednjem možnem terminu. Vračilo vplačila se izvede v 14 dneh od pisnega dogovora med naročnikom in izvajalcem.

2.3 Program in izvajanje WOOP! poletnih počitnic s šolo akrobatike
WOOP! poletne počitnice s šolo akrobatike poteka od ponedeljka do petka, od 7:00 do 17:00, v prostorih Trampolin parka WOOP!, Leskoškova cesta 3, Ljubljana. Namenjene so otrokom od 4. do 15. leta.

Pogoj za udeležbo na WOOP! poletnih počitnicah je podpisana Izjava o odgovornosti na recepciji parka. Hkrati je naročnik vsak dan ob prihodu in odhodu dolžan podpisati obrazec, ki ga izvajalec vodi za evidenco prisotnosti vseh udeležencev. S podpisom jamči, da je bil otrok na dan podpisa oddan oziroma prevzet iz programa WOOP! poletnih počitnic.

Časovni potek dneva v času WOOP! poletnih počitnic:

  • 7:00 do 8:00: prihod,
  • 8:00 do 9:00: zajtrk,
  • 9:00 do 12:00: dopoldanske delavnice,
  • 12:00 do 13:00: kosilo,
  • 13:00 do 15:00: popoldanske delavnice,
  • 15:00 do 15:45: popoldanska malica,
  • 15:45 do 17:00 odhod.

V času dopoldanskih delavnic poteka šola akrobatike, pod vodstvom licenciranih trenerjev in njihovih pomočnikov. Izvajalec prvi dan WOOP! poletnih počitnic izvede testni program, kjer otroke razdeli v homogene skupine. Le te v vseh naslednjih dneh trenirajo in nadgrajujejo svoje znanje v času dopoldanskih delavnic. Predznanje gimnastike ali akrobatike ni pogoj za udeležbo na WOOP! poletnih počitnicah. Razlika v dopoldanskih treningih je le pri starostni
skupini 4. do 6. let, kjer je program izvedemo v treh sklopih, tekom dneva.

V popoldanske delavnice so zajete aktivnosti v Trampolin parku WOOP! in njegovi bližnji okolici. V primeru soglasij, ki bi jih otroci potrebovali za obisk popoldanskih delavnic, je naročnik dolžan pravočasno urediti ustrezno dokumentacijo.

Pritožbe in pripombe v zvezi z izvedbo dopoldanskih in popoldanskih aktivnosti izvajalec sprejema 24 ur po opravljeni storitvi, s priloženim potrdilom o plačilu in pisno obrazložitvijo. Kasnejših reklamacij se ne upošteva in na podlagi slednjih ne vrača denarja. Prav tako v primeru kasnejše reklamacije zapadle obveznosti za plačilo ne zastarajo.

Scroll to Top