WOOP!

Splošni pogoji poletne počitnice

Splošni pogoji sodelovanja WOOP! poletne počitnice v Ljubljani

Splošni pogoji poslovanja za izvedbo WOOP! poletnih počitnic podjetja TPLJ d.o.o.

1. Splošno

1.1 Izvedba

Splošni pogoji so del pogodbe  o izvedbi poletnih počitnic med izvajalcem, podjetjem TPLJ d.o.o. (v nadaljevanju »izvajalec«) in fizično ali pravno osebo (v nadaljevanju »naročnik«), ki sprejme ponudbo poletnih počitnic izvajalca. Naročnik je starš oz. skrbnik otroka, ki se bo udeležil WOOP! poletnih počitnic.

Izvajalec WOOP! poletnih počitnic, ki je predmet teh splošnih pogojev, je podjetje TPLJ d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Davčna številka: SI 69767513, Matična številka: 7272618000.

1.2 Cene storitev in izdelkov so v evrih (€) z DDV, razen kjer je določeno drugače

Veljajo cene in ugodnosti na dan oddane prijave preko spletnega obrazca. Storitev se plača po predračunu na TRR podjetja ali na recepciji Trampolin parka WOOP!. Po opravljenem plačilu naročnik prejme original račun, ki velja kot potrdilo za udeležbo na WOOP! poletnih počitnicah.

Pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov

S klikom na »REZERVIRAJ TERMIN« naročnik dovoljuje, da izvajalec z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki naročnika za neomejeno časovno obdobje. Izvajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov skladno z  Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Izvajalec si pridržuje pravico do komercialne uporabe fotografij in video vsebin na katerih se v času WOOP! poletnih počitnic pojavlja naročnik. V kolikor naročnik tega ne dovoli mora le to pisno sporočiti na naslov akademija@woop.fun.

Naročnik lahko odpove udeležbo na WOOP! poletnih počitnicah v 15 dneh od dneva prijave, v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov in sicer pisno po elektronski pošti na naslov akademija@woop.fun ali s priporočeno pošiljko na sedež izvajalca.

1.3 Potrditev naročila

S klikom na »REZERVIRAJ TERMIN« izvajalec prejme prijavo na izbran termin in naročnika o tem pisno obvesti na elektronski naslov, ki ga naročnik navede ob prijavi, v 48 urah. Z odgovorom izvajalca na prejeto prijavo in prebranim elektronskim sporočilom naročnika, naročnik in izvajalec skleneta pogodbo. Za dodatna vprašanja ali morebitne težave se naročnik vedno lahko obrne na elektronski naslov izvajalca, akademija@woop.fun.

Naročnik je dolžan ob prijavi opozoriti na kakršnekoli zdravstvene posebnosti otrok-a, kar se tiče prehrane in drugih telesnih ali gibalnih omejitev, zaradi česar otrok ne bi mogel izvajati določenih programov ali posameznih delov programa.

Izvajalec si bo prizadeval podati odgovor v roku 48 ur od prejema posamezne zahteve oz. vprašanja, vendar pa si v primeru povečanega obsega prejetih zahtev, višje sile ali drugih nepredvidenih dejavnikov, pridržuje pravico do podaje odgovora tudi po izteku navedenega roka. 

Z oddano prijavo naročnik potrjuje, da se strinja in je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji sodelovanja.

2. WOOP! Poletne počitnice

2.1 Cena in plačilo

Naročnik se ob prijavi in potrjeni rezervaciji zavezuje, da bo plačilo uredil do navedenega roka na predračunu, ki ga prejme na elektronski naslov, ki ga je navedel ob prijavi. Predračun lahko naročnik poravna na TRR izvajalca ali s plačilom na recepciji Trampolin parka WOOP!, Leskoškova cesta 3, 1000 Ljubljana.

Fizičnim osebam izvajalec izda račun po plačanem predračunu. Pravnim osebam izvajalec izda račun po opravljeni storitvi (po izvedbi programa WOOP! poletnih počitnic).

Akcijska cena, to je 210€, WOOP! poletnih počitnic velja za vse prijave in plačila akontacije do 31.5.2023. Od 1.6.2023 naprej velja redna cena, to je 250€.  

Po prejetem predračunu naročnik za potrditev rezervacije termina poravna akontacijo v višini 50€. Razliko do končnega zneska poravna najkasneje do 7 dni pred rezerviranim terminom.

Cena dnevnega varstva je 55€.

Ob prijavi dveh ali več sorojencev naročniku pripada 5% popust. Prav tako vam pri prijavi na več terminov WOOP! poletnih počitnic pri drugem in morebitnih nadaljnjih terminih pripada 5% popust.

V času akcijske cene popusti ne veljajo.

2.2 Prekinitev in odstop od WOOP! poletnih počitnic

Naročnik lahko odpove udeležbo na WOOP! poletnih počitnicah brez razloga v 15 dneh od dneva prijave in sicer pisno po elektronski pošti na naslov akademija@woop.fun ali s priporočeno pošiljko na sedež izvajalca.

V kolikor naročnik odpove udeležbo, brez utemeljenega razloga, 14 dni pred rezerviranim terminom, si izvajalec pridružuje pravico, da zaračuna manipulativne stroške v višini vrednosti akontacije oz. (50 €).

Izvajalec je upravičen do plačila v celotnem znesku programa za termine, za katerega se je naročnik zavezal, razen v primerih, ko naročnik termin odpove zaradi utemeljenih razlogov. Za utemeljen razlog se šteje nastanek dogodka, ki ga naročnik ni mogel predvideti. To je bolezen/poškodba, za katero mora naročnik izvajalcu predložiti ustrezno zdravniško potrdilo. Naročnik je v primeru odpovedi iz utemeljenega razloga dolžan poravnati manipulativne stroške v višini 10% polne cene programa (25 €).

V primeru, da izvajalec  iz kakršnihkoli razlogov ne more zagotoviti izvedbe programa v dogovorjenem terminu, je dolžan o tem obvestiti naročnika, mu povrniti vplačani znesek v celoti ali mu zagotoviti možnost obiska WOOP! poletnih počitnic v naslednjem možnem terminu. Vračilo vplačila se izvede v 14 dneh od pisnega dogovora med naročnikom in izvajalcem.

2.3 Program in izvajanje WOOP! poletnih počitnic

WOOP! poletne počitnice potekajo od ponedeljka do petka, od 7:00 do 17:00, v prostorih WOOP! Trampolin parka in D’place-a, Leskoškova cesta 3, WOOP! Arene, Moskovska ulica 10 in WOOP! karting centra, Moskovska ulica 10. Namenjene so otrokom od 6. do 15. leta.

Pogoj za udeležbo na WOOP! poletnih počitnicah je podpisana Izjava o odgovornosti na recepciji parka. Hkrati je naročnik vsak dan ob prihodu in odhodu dolžan podpisati obrazec, ki ga izvajalec vodi za evidenco prisotnosti vseh udeležencev. S podpisom jamči, da je bil otrok na dan podpisa oddan oziroma prevzet iz programa WOOP! poletnih počitnic.

Časovni potek dneva v času WOOP! poletnih počitnic:

 • 7:00 do 8:00: prihod,
 • 8:00 do 9:00: zajtrk,
 • 9:00 do 13:00: dopoldanske aktivnosti,
 • 13:00 do 14:00: kosilo,
 • 14:00 do 15:30: popoldanske delavnice,
 • 15:30 do 15:45: popoldanska malica,
 • 15:45 do 17:00: odhod.

V času dopoldanskih in popoldanskih aktivnosti se izvajajo različni programi na vseh treh lokacijah (WOOP! Trampolin park, WOOP! Arena, WOOP! Karting in Glow golf center). 

Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe programa in števila aktivnosti, ki se jih otroci udeležijo. Tedenski program je odvisen / se prilagaja številu udeležencev.

Pritožbe in pripombe v zvezi z izvedbo dopoldanskih in popoldanskih aktivnosti izvajalec sprejema 24 ur po opravljeni storitvi, s priloženim potrdilom o plačilu in pisno obrazložitvijo. Kasnejših reklamacij se ne upošteva in na podlagi slednjih ne vrača denarja. Prav tako v primeru kasnejše reklamacije zapadle obveznosti za plačilo ne zastarajo.

Splošni pogoji poletne počitnice

Splošni pogoji sodelovanja WOOP! poletnih počitnic v Mariboru

Splošni pogoji poslovanja za izvedbo WOOP! poletnih počitnic podjetja TPLJ d.o.o.

1. Splošno

1.1 Izvedba

Splošni pogoji so del pogodbe  o izvedbi poletnih počitnic med izvajalcem, podjetjem TPLJ d.o.o. (v nadaljevanju »izvajalec«) in fizično ali pravno osebo (v nadaljevanju »naročnik«), ki sprejme ponudbo poletnih počitnic izvajalca. Naročnik je starš oz. skrbnik otroka, ki se bo udeležil WOOP! poletnih počitnic.

Izvajalec WOOP! poletnih počitnic, ki je predmet teh splošnih pogojev, je podjetje TPLJ d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Davčna številka: SI 69767513, Matična številka: 7272618000.

1.2 Cene storitev in izdelkov so v evrih (€) z DDV, razen kjer je določeno drugače

Veljajo cene in ugodnosti na dan oddane prijave preko spletnega obrazca. Storitev se plača po predračunu na TRR podjetja ali na recepciji WOOP! Maribor. Po opravljenem plačilu naročnik prejme original račun, ki velja kot potrdilo za udeležbo na WOOP! poletnih počitnicah.

Pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov

S klikom na »REZERVIRAJ TERMIN« naročnik dovoljuje, da izvajalec z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki naročnika za neomejeno časovno obdobje. Izvajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov skladno z  Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Izvajalec si pridržuje pravico do komercialne uporabe fotografij in video vsebin na katerih se v času WOOP! poletnih počitnic pojavlja naročnik. V kolikor naročnik tega ne dovoli mora le to pisno sporočiti na naslov infomb@woop.fun.

1.3 Potrditev naročila

S klikom na »REZERVIRAJ TERMIN« izvajalec prejme prijavo na izbran termin in naročnika o tem pisno obvesti na elektronski naslov, ki ga naročnik navede ob prijavi, v 48 urah. Z odgovorom izvajalca na prejeto prijavo in prebranim elektronskim sporočilom naročnika, naročnik in izvajalec skleneta pogodbo. Za dodatna vprašanja ali morebitne težave se naročnik vedno lahko obrne na elektronski naslov izvajalca, infomb@woop.fun.

Naročnik je dolžan ob prijavi opozoriti na kakršnekoli zdravstvene posebnosti otrok-a, kar se tiče prehrane in drugih telesnih ali gibalnih omejitev, zaradi česar otrok ne bi mogel izvajati določenih programov ali posameznih delov programa.

Izvajalec si bo prizadeval podati odgovor v roku 48 ur od prejema posamezne zahteve oz. vprašanja, vendar pa si v primeru povečanega obsega prejetih zahtev, višje sile ali drugih nepredvidenih dejavnikov, pridržuje pravico do podaje odgovora tudi po izteku navedenega roka. 

Z oddano prijavo naročnik potrjuje, da se strinja in je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji sodelovanja.

2. WOOP! Poletne počitnice

2.1 Cena in plačilo

Naročnik se ob prijavi in potrjeni rezervaciji zavezuje, da bo plačilo uredil do navedenega roka na predračunu, ki ga prejme na elektronski naslov, ki ga je navedel ob prijavi. Predračun lahko naročnik poravna na TRR izvajalca ali s plačilom na recepciji WOOP! Maribor, Tržaška cesta 7, 2000 Maribor.

Fizičnim osebam izvajalec izda račun po plačanem predračunu. Pravnim osebam izvajalec izda račun po opravljeni storitvi (po izvedbi programa WOOP! poletnih počitnic).

Cena programa WOOP! Poletne počitnice v enoti WOOP! Maribor je 170 €. Za vse prijave, opravljene do 15.6.2023 velja akcijska ponudba, pri kateri udeleženec počitnic prejme dodatno ugodnost v vrednosti 30€, ki jo lahko izkoristi kot popust na program rojstnodnevne zabave v enoti WOOP! Maribor ali WOOP! Murska Sobota v obdobju 15.6.2023 do 15.6.2024.

Bon za praznovanje rojstnega dne je mogoče koristiti kot popust na katerikoli rojstnodnevni program v enotah WOOP! Maribor in WOOP! Murska Sobota. Vrednost v višini 30 € se odšteje kot popust od končne vrednosti izbranega programa. Boni so neprenosljivi in se jih lahko uporabi samo za otroka, ki je bil del programa WOOP! poletne počitnice v enoti WOOP! Maribor. Tovrstni boni se seštevajo, vendar niso združljivi z ostalimi ugodnostmi in akcijami. Bona ni mogoče zamenjati za gotovino oz. uporabiti kot popust v WOOP! BARU ali WOOP! SHOPU.

Bon v vrednosti 30 € prejmejo udeleženci v obliki dopisa na zadnji dan izbranega počitniškega varstva oz. po pošti.

Po prejetem predračunu naročnik za potrditev rezervacije termina poravna akontacijo v višini 50€. Razliko do končnega zneska poravna najkasneje do 7 dni pred rezerviranim terminom.

Cena dnevnega varstva je 40€. Razpoložljivost terminov dnevnega varstva je odvisna od zapolnjenosti kapacitet tedenskega varstva.

Ob prijavi dveh ali več sorojencev naročniku pripada 5% popust. Prav tako vam pri prijavi na več terminov WOOP! poletnih počitnic pri drugem in morebitnih nadaljnjih terminih pripada 5% popust.

2.2 Prekinitev in odstop od WOOP! poletnih počitnic

Naročnik lahko odpove udeležbo na WOOP! poletnih počitnicah brez razloga v 15 dneh od dneva prijave in sicer pisno po elektronski pošti na naslov infomb@woop.fun ali s priporočeno pošiljko na sedež izvajalca.

V kolikor naročnik odpove udeležbo, brez utemeljenega razloga, 14 dni pred rezerviranim terminom, si izvajalec pridružuje pravico, da zaračuna manipulativne stroške v višini vrednosti akontacije (50 €).

Izvajalec je upravičen do plačila v celotnem znesku programa za termine, za katerega se je naročnik zavezal, razen v primerih, ko naročnik termin odpove zaradi utemeljenih razlogov. Za utemeljen razlog se šteje nastanek dogodka, ki ga naročnik ni mogel predvideti. To je bolezen/poškodba, za katero mora naročnik izvajalcu predložiti ustrezno zdravniško potrdilo. Naročnik je v primeru odpovedi iz utemeljenega razloga dolžan poravnati manipulativne stroške v višini 10% polne cene programa (17 €).

V primeru, da izvajalec  iz kakršnihkoli razlogov ne more zagotoviti izvedbe programa v dogovorjenem terminu, je dolžan o tem obvestiti naročnika, mu povrniti vplačani znesek v celoti ali mu zagotoviti možnost obiska WOOP! poletnih počitnic v naslednjem možnem terminu. Vračilo vplačila se izvede v 14 dneh od pisnega dogovora med naročnikom in izvajalcem.

2.3 Program in izvajanje WOOP! poletnih počitnic

WOOP! poletne počitnice potekajo od ponedeljka do petka, od 7:30 do 16:30, v prostorih WOOP! Maribor, WOOP! Murska Sobota in na zunanjih lokacijah – Bowling center strike, Cineplexx, Betnavski gozd… Namenjene so otrokom od 6. do 15. leta.

Pogoj za udeležbo na WOOP! poletnih počitnicah je podpisana Izjava o odgovornosti na recepciji parka. Hkrati je naročnik vsak dan ob prihodu in odhodu dolžan podpisati obrazec, ki ga izvajalec vodi za evidenco prisotnosti vseh udeležencev. S podpisom jamči, da je bil otrok na dan podpisa oddan oziroma prevzet iz programa WOOP! poletnih počitnic.

Okvirni časovni potek dneva v času WOOP! poletnih počitnic:

 • 7:00 do 8:00: prihod,
 • 8:00 do 9:00: zajtrk,
 • 9:00 do 12:30: dopoldanske aktivnosti,
 • 12:30 do 13:30: kosilo,
 • 13:30 do 15:30: popoldanske delavnice,
 • 15:30 do 15:45: popoldanska malica,
 • 15:45 do 16:30: odhod.

V času dopoldanskih in popoldanskih aktivnosti se izvajajo različni programi na lokacijah: WOOP! Maribor, WOOP! Murska Sobota in na zunanjih lokacijah – Bowling center strike, Cineplexx, Betnavski gozd… Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe programa in števila aktivnosti, ki se jih otroci udeležijo. Tedenski program je odvisen / se prilagaja številu udeležencev.

Pritožbe in pripombe v zvezi z izvedbo dopoldanskih in popoldanskih aktivnosti izvajalec sprejema 24 ur po opravljeni storitvi, s priloženim potrdilom o plačilu in pisno obrazložitvijo. Kasnejših reklamacij se ne upošteva in na podlagi slednjih ne vrača denarja. Prav tako v primeru kasnejše reklamacije zapadle obveznosti za plačilo ne zastarajo.

Scroll to Top