WOOP!

Splošni pogoji najhitrejši voznik

Splošni pogoji sodelovanja Najhitrejši voznik 2023

1. člen

Organizator tekmovanja je TPLJ d.o.o., Leskovškova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), ki upravlja s karting centrom WOOP!

2. člen

Pred tekmovanje oz. kvalifikacije potekajo od dne 05. 06. 2023 do 01.10.2023 na lokaciji WOOP! Karting, Dvorana 18, BTC CITY. 

Finalna vožnja za glavne nagrade bo potekala med 01.10. in 15.10.2023.

Pravila tekmovanja WOOP! išče najhitrejšega voznika leta so sledeča:

Pred tekmovanje

Tekmovanja se lahko udeležijo vsi vozniki starejši od 6 let, ki samostojno odpeljejo krog v ‘junior gokartu’. V tekmovanju ne morejo sodelovati  vozniki z  ‘dvosedi’. Prijava na tekmovanje ni potrebna oz. je avtomatična.

Tedenski zmagovalci

 • Vsak teden določimo najhitrejšega voznika, ki dobi vstopnico na zaključni finale
 • Zmagovalec tedna velja za vsako kategorijo oz. hitrostni razred (Začetnik, Šofer, Dirkač, Profi, Legenda)
 • Najhitrejši voznik tedna je vedno druga oseba. Če je najhitrejši voznik tedna oseba, ki je že kvalificirana na zaključni finale, se izbere drugo osebo z najboljšim rezultatom tedna
 • Če ima v določenem tednu več voznikov isti najboljši čas, se v zaključno tekmovanje uvrsti tisti, ki je prvi dosegel najboljši rezultat
 • Tedenski zmagovalec se uvrsti na zaključno tekmovanje in se bori za končno nagrado
 • Tekmovalec, ki se je kvalificiral na zaključno tekmovanje tekmuje v tistem hitrostnem razredu na podlagi katerega je bil izbran za zmagovalca tedna
 • Tedenski zmagovalec lahko določena oseba postane samo enkrat in samo v enem hitrostnem razredu, četudi bi lahko bil na podlagi doseženega časa izbran za zmagovalca tedna tudi v drugi kategoriji oz. hitrostnem razredu. Organizator tekmovanja ima pravico, da v tem primeru sam določi v kateri kategoriji bo voznik tekmoval na zaključnem finalu
 • Zmagovalec tedna bo o svoji uvrstitvi na zaključni finale ustrezno obveščen

Tekmovalno obdobje za zmagovalce tedna:

 • Teden 1: 5.06. do 11.06.
 • Teden 2: 12.06. do 18.06.
 • Teden 3: 19.06. do 25.06.
 • Teden 4: 26.07. do 02.07.
 • Teden 5: 03.07. do 09.07.
 • Teden 6: 10.07. do 16.07.
 • Teden 7: 17.07. do 23.07.
 • Teden 8: 24.07. do 30.07.
 • Teden 9: 31.07. do 06.08.
 • Teden 10: 07.08. do 13.08.
 • Teden 11: 4.08. do 20.08.
 • Teden 12: 21.08. do 27.08.
 • Teden 13: 28.08. do 03.09.
 • Teden 14: 04.09. do 10.09.
 • Teden 15: 11.09. do 17.09.
 • Teden 16: 18.09. do 24.09.
 • Teden 17: 25.09. do 01.10.

Zaključno tekmovanje

 • Na zaključno tekmovanje se uvrsti 17 zmagovalcev tedna iz posamezne kategorije oz. hitrostnega razreda.
 • Končni zmagovalec je tisti voznik, ki na zaključnem tekmovanju doseže najhitrejši krog v posamezni kategoriji oz. hitrostnem razredu.
 • Gokarti se na zaključnem tekmovanju med tekmovalce razporedi po naključnem vrstnem redu.
 • Gokarti niso dodatno obteženi ali prilagojeni glede na težo posameznih voznikov.
 • Za izvedbo zaključnega tekmovanja morata biti prisotna vsaj dva voznika, ki se potegujeta za
  glavno nagrado v svojem razredu, v nasprotnem primeru se tekmovanje ne izvede in
  nagrada ne podeli.

Nagradni sklad

Zmagovalec zaključnega tekmovanja

Zmagovalci zaključnega tekmovanja prejmejo naslednje nagrade, glede na hitrostni razred v katerem so tekmovali:

Zmagovalec hitrostnega razreda ZAČETNIK

 • Avto LR16 Rallye drift 4WD 1:16 21093. Cena RC modela znaša 145,90 EUR z vključenim DDV-jem. (Cenik eigrače na dan 22.05.2023)

Zmagovalec hitrostnega razreda ŠOFER

 • Avto R.X. WRC 4WD BRUSHED 1:10 RALLYE. Cena RC modela znaša 249 EUR z vključenim DDV-jem. (Cenik eigrače na dan 22.05.2023)

Zmagovalec hitrostnega razreda DIRKAČ

 • Celodnevna izkušnja z avtomobilom F-Type Convertible z vključenimi 200 km vožnje. Cena najema z vključenimi 200 km znaša 817 EUR z vključenim DDV-jem. (Cenik Autobroker na dan 23.05.2023)

Zmagovalec hitrostnega razreda PROFI

 • Celodnevna izkušnja z avtomobilom Porsche 911 Carrera Cabriolet z vključenimi 200 km vožnje. Cena najema z vključenimi 200 km znaša 1.017 EUR z vključenim DDV-jem. (Cenik Autobroker na dan 23.05.2023)

Zmagovalec hitrostnega razreda LEGENDA

 • Celodnevna izkušnja z avtomobilom Lamborghini Huracane EVO LP 640-4 z vključenimi 200 km vožnje. Cena najema z vključenimi 200 km znaša 2.000 EUR z vključenim DDV-jem. (Cenik Autobroker na dan 23.05.2023)

3. člen

Za zmagovalca v hitrostnem razredu DIRKAČ, PROFI in LEGENDA (v nadaljevanju najemnik) oz. za prevzem športnega avtomobila veljajo posebni pogoji podjetja Kreativni najemi d.o.o. (v nadaljevanju najemodajalec)

Vozilo smejo voziti:

 • osebe stare nad 18 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje in je veljavno najmanj do konca najema.
 • najemnik ali pooblaščeni in v pogodbi zapisani dodatni voznik.

Upoštevanje prometnih predpisov

Najemnik odgovarja in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali kršenja zakonov.

Zavarovanje in odgovornosti

Najemnik se zavezuje, da bo morebitno škodo na vozilu pri kakršnikoli nezgodi ali dogodku (zlasti pri prometni nezgodi, vlomu, poškodbi na parkirišču) obvezno prijavil policiji ter nemudoma o tem telefonsko obvestil najemodajalca na telefon 041/425 122 ali 01/561 10 80.

Najemnik je dolžan ob prometni nezgodi sestaviti evropski zapisnik o prometni nezgodi, obvezno podpisan s strani druge udeležene stranke v prometni nezgodi. Če je možno, naj najemnik priloži tudi fotografije kraja nezgode. Obvezno mora biti narejen policijski zapisnik.

Najemodajalec se v primeru okvare ne obvezuje nadomestiti vozilo z nadomestnim, niti se ne obvezuje kriti nobenih stroškov, ki bi jih zaradi tega imel najemnik. Najemodajalec nima nobenih dodatnih obveznosti ali odgovornosti iz naslova okvare vozila.

Vozilo je obvezno in kasko zavarovano z odbitno franšizo v višini 10.000 €. Najemnik jamči za vse povzročene škode po lastni krivdi do višine odbitne franšize oz. do neomejene višine, kadar zavarovalnica zavrne izplačilo škode (npr. voznik brez veljavnega vozniškega dovoljenja ali pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi).

Najemnik jamči najemodajalcu, da ne bo utrpel nobene škode in nobenega sodnega postopka glede teh pravic in obveznosti in se zavezuje, da bo najemodajalcu povrnil vso škodo in vse stroške, ki bi mu iz teh naslovov morebiti nastali. Najemnik mora najemodajalcu povrniti tudi vse sodne in izvensodne stroške, davke, pristojbine in druge izdatke, ki so povezani z najemom, z zavarovanjem izvajanja določil oziroma z nadzorom nad tem in pristojbine, ki jih je ugotovil najemodajalec. Tako najemodajalec po teh določilih in pogojih ni dolžan plačati nikakršnih stroškov. 

Opremljenost vozila s sledilno napravo in varstvo osebnih podatkov

Najemnik je obveščen, da so vozila opremljena s sledilno napravo in se strinja, da sme najemodajalec:

 • uporabiti njegove osebne podatke pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in uveljavitvi pravice, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja,
 • najemnik najemodajalcu izrecno dovoljuje posredovanje njegovih osebnih podatkov v primeru neizpolnjevanja najemnikovih obveznosti iz te pogodbe,
 • hraniti podatke 10 let.

Druge določbe

V vozilu je strogo prepovedano kaditi. Vozilo je opremljeno z vsemi potrebnimi dokumenti, za katere najemnik v času najema polno odgovarja. Dokumenti o vozilu se ne smejo nikoli puščati v parkiranem oz. zapuščenem vozilu. Najemnik vozila ne sme pustiti nezaklenjenega. Ob izgubi zgoraj omenjenih predmetov je potrebno nemudoma obvestiti najemodajalca. Z vozilom je potrebno ravnati kot dober gospodar.

4. člen

Sodelujejo vsi obiskovalci oz. vozniki, ki se bodo v času trajanja tekmovanja uspešno registrirali oz. so že registrirani in opravili vsaj eno vožnjo.

Seznam najboljših voznikov bo na voljo v prostorih WOOP! kartinga oz. na spletni strani woop.fun. 

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov pri registraciji, si organizator pridržuje pravico, da zmagovalca izključi iz tekmovanja oz. prejema nagrade za najhitrejšega voznika. V tem primeru se glavna nagrada podeli najboljšemu vozniku na drugem oz. tretjem mestu.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;

V tekmovanju za nagrade ne smejo sodelovati zaposleni in bivši zaposleni podjetja TPLJ d.o.o., ter njihovi družinski člani in povezane osebe.

5. člen

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade ali izplačljiva v gotovini.

Akontacijo dohodnine od nagrade plača organizator nagrade igre, pri čemer mora prejemnik nagrade posredovati tudi svojo davčno številko. Višina nagrade in akontacija pa se dobitniku vštevata v letno odmero dohodnine.

Nagrado lahko prevzamejo tudi starši oz. zakoniti zastopniki najhitrejšega voznika, pri čemer mora prevzemnik nagrade prav tako posredovati svojo davčno številko.

6. člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom tekmovanja skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Podelitev glavnih nagrad bo potekala  na zaključnem tekmovanju, ki se bo izvedlo v času med 01.10. in 15.10., o čemer bodo nagrajenci pravočasno obveščeni.

Čas za prevzem nagrade pri podjetju Autobroker je najkasneje do 31.05.2024. V kolikor se v tem času
spremeni nabor avtomobilov s katerim razpolaga podjetje Autobroker, si organizator pridružuje
pravico, da se dejanska nagrada zamenja s podobno nagrado enake ali nižje vrednosti.

7. člen

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja na tekmovanju za najhitrejšega voznika.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, zaprtje zaradi vladnih ukrepov, itd..), organizator lahko odpove tekmovanje. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

Organizator si prav tako pridržuje pravico, do spremembe nagrad v kolikor jih zaradi kateregakoli razloga ne bi mogel zagotoviti, vendar le v isti ali višji vrednosti kot je bilo prvotno predvideno.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k tekmovanju ter vsesplošno sodelovanje v tekmovanju, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov info@woop.fun. Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega tekmovanja.

8. člen

Za obisk in uporabo kartinga v KARTING CENTRU WOOP! je potrebna predhodna registracija.

Poleg potrditve »Izjave o odgovornosti« je potrebno ob prvem obisku to »Izjavo« tudi lastnoročno podpisati na recepciji karting arene. Za  osebo, mlajšo od 15 let to storijo starši oz. zakoniti zastopniki.

9. člen

Organizator TPLJ d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev tekmovanja in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom tekmovanja, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev tekmovanja osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe tekmovanja.

Udeleženec tekmovanja organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe tekmovanja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

10. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev tekmovanja, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih tekmovanja  bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro pišete na elektronski naslov: info@woop.fun.

Ljubljana, 20.05.2023.

TPLJ, d. o. o.

Scroll to Top