Splošni pogoji nagradne igre za WOOP! Akademijo

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE – WOOP! AKADEMIJA 2019

 1. člen

Organizator nagradne igre je TPLJ d.o.o., Leskovškova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), ki upravlja s Trampolin parkom WOOP!

 1. člen

Nagradna igra poteka dne 01. 09. 2019 na dogodku Čarobni dan v Arboretumu, Volčji Potok. Splošni pogoji nagradne igre so objavljeni na www.woop.fun. V kolikor se prireditev prestavi veljajo ti splošni pogoji v skladu z novim datumom.

V nagradni igri lahko sodelujete na naslednji način:

Pravilno izpolnjeno prijavnico oddate na WOOP! stojnici, ki bo prisotna na dogodku Čarobni dan, v parku Arboretum, Volčji Potok.

Prijavnica se šteje za pravilno izpolnjeno v kolikor vsebuje naslednje podatke:

Ime in Priimek

Elektronski naslov

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja, ter družinski člani.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje in dovoljuje uporabo elektronskega naslova za prejem informacij o programih WOOP! akademije, ki se bodo izvajali v trampolin parku WOOP! v sezoni 2019/2020.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 1. člen

Nagradni sklad vključuje:

1 x celoletni obisk programa WOOP! akademije v sezoni 2019/2020. 

5 x WOOP! darilni paket (vstopnica 60 minut + zapestnica + nogavice). 

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado. 

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade ali izplačljiva v gotovini.

Nagrada je prenosljiva le na družinskega člana v kolikor ta izpoljuje pogoje udeležbe programov WOOP! akademije.

Akontacijo dohodnine od nagrade plača organizator nagrade igre. Višina nagrade in akontacija pa se dobitniku vštevata v letno odmero dohodnine.

 1. člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo na sedežu organizatorja in sicer najkasneje do 6.09.2019 oz. 5 dni po dogodku

 1. člen

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov.

Nagrado bo mogoče koristiti v terminu, ki ga bo določil organizator nagradne igre oz. za katerega se bo organizator dogovoril skupaj z nagrajencem. 

Nagrajenec bo objavljen na spletni strani www.woop.fun

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 1. člen

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k nagradni igri ter vsesplošno sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov info@woop.fun. Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega žrebanja.

 1. člen

Za obisk in uporabo naprav v trampolin parku WOOP! Ljubljana je potrebna predhodna registracija na spletni strani www.woop.fun.  

Poleg potrditve »Izjave o odgovornosti« pri spletni registraciji je treba za prvi vstop v park oz. uporabo naprav to »Izjavo« tudi lastnoročno podpisati na recepciji parka. Za  osebo, mlajšo od 15 let to storijo starši oz. zakoniti zastopniki.

 1. člen

Organizator TPLJ d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju. 

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

 1. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro pišete na elektronski naslov: info@woop.fun

 

Ljubljana, 30.08.2019

TPLJ, d. o. o.