WOOP!

Splošni pogoji woop! Akademija

WOOP! Akademija

Splošni pogoji poslovanja za izvedbo programa WOOP! Akademija.

1. Splošno

Splošni pogoji so del pogodbe o izvedbi programa WOOP! Akademija, med izvajalcem, podjetjem TPLJ d.o.o. (v nadaljevanju »izvajalec«) in fizično osebo (v nadaljevanju »naročnik«), ki sprejme ponudbo programa. Naročnik je starš oz skrbnik otroka, ki se bo udeležil WOOP! akademije.

Izvajalec WOOP! Akademije, ki je predmet teh splošnih pogojev, je podjetje TPLJ d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Davčna številka: SI 69767513, Matična številka: 7272618000.

1.2 Cene storitev in izdelkov

Cene storitev in izdelkov so v evrih (€) z DDV, razen kjer je določeno drugače.

Veljajo cene na dan oddane prijave preko spletnega obrazca. Storitev se plača na WOOP! recepciji (trampolin park).

1.3 Pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov

Z oddano prijavo na WOOP! Akademijo preko spletnega obrazca ali osebno na WOOP! Recepciji naročnik dovoljuje, da izvajalec z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki naročnika za neomejeno časovno obdobje. Izvajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov skladno z  Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Izvajalec si pridržuje pravico do komercialne uporabe fotografij in video vsebin na katerih se v času WOOP! Akademije pojavlja naročnik. V kolikor naročnik tega ne dovoli, mora le to pisno sporočiti na naslov akademija@woop.fun.

1.4 Potrditev naročila

Z oddano prijavo na WOOP! Akademijo preko spletnega obrazca izvajalec prejme prijavo na izbran termin in naročnika o tem pisno obvesti na elektronski naslov, ki ga naročnik navede ob prijavi, v 48 urah. Z odgovorom izvajalca na prejeto prijavo in prebranim elektronskim sporočilom naročnika, naročnik in izvajalec skleneta pogodbo. Za dodatna vprašanja ali morebitne težave se naročnik vedno lahko obrne na elektronski naslov izvajalca, akademija@woop.fun.

Izvajalec si bo prizadeval podati odgovor v roku 48 ur od prejema posamezne zahteve oz. vprašanja, vendar pa si v primeru povečanega obsega prejetih zahtev, višje sile ali drugih nepredvidenih dejavnikov, pridržuje pravico do podaje odgovora tudi po izteku navedenega roka.

Naročnik je dolžan ob prijavi opozoriti na kakršnekoli zdravstvene posebnosti otrok-a, kar se tiče gibalnih omejitev ali drugih telesnih omejitev, zaradi česar otrok ne bi mogel izvajati določenih delov programa.

Z oddano prijavo naročnik potrjuje, da se strinja in je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji sodelovanja.

2. WOOP! Akademija

2.1 Cena in plačilo

Naročnik se ob prijavi in potrjeni rezervaciji mesta, v izbranem terminu, zavezuje, da bo plačilo uredil:

 • do 15. v mesecu za naslednji mesec, na recepciji WOOP! trampolin parka (z gotovino ali plačilno kartico),
 • do 8. v mesecu za tekoči mesec, preko SEPA obrazca ali,
 • v enkratnem znesku za celotno sezono, na recepciji WOOP! trampolin parka (z gotovino ali plačilno kartico).

Plačilo za enkratni obisk treninga ni mogoče.

2.2 Cena programa: 

Cena je odvisna od števila treningov, ki jih otrok obiskuje na teden in skupine, ki jo obiskuje:

 • Klasični programi; 1x tedensko 55 € / mesec, 2x tedensko 85 € / mesec

 • Chorcyptlon; 1x tedensko 55 € / mesec, 2x tedensko 85 € / mesec

Število tedenskih terminov, ki so na voljo, je odvisno od števila prijav.

2.3 Vstop na treninge

Ob plačilu treningov za prihajajoči mesec bo osebje na recepciji vsem vpisanim članom na zapestnice naložilo vstope v parke, s katerimi bodo lahko obiskovali treninge. Vstop na treninge je mogoč samo z veljavno zapestnico, z ustreznimi naloženimi vstopi v park. V kolikor otrok na zapestnici ne bo imel naloženih vstopov v park, obisk treninga ne bo mogoč.

2.4 SEPA obrazec

Pri podpisu pogodbe se naročnik s podpisom strinja s pogoji, navedenimi v pogodbi, ki jo skleneta podjetje TPLJ d.o.o in naročnik.

2.5 Odsotnost in nadomeščanje

V primeru odsotnosti iz treninga lahko naročnik zamujene treninge nadomesti, ob predhodnem dogovoru s trenerjem, ki vodi trening. Za vsak zamujen trening se naročnik individualno dogovori s trenerjem, kateri dan in uro trening lahko nadomesti. Ob nenajavljenem prihodu izvajalec ne more zagotoviti zadostnega števila prostih mest v skupini.

Nadomeščanje zamujenih treningov je mogoče v tekočem mesecu oziroma v prvem tednu prihajajočega meseca.

V primeru, da nadomestnih terminov naročnik ne more izkoristiti iz utemeljenih razlogov, izvajalec na prošnjo naročnika zamujen trening nadomesti z vstopnico za 60min skakanja, ki jo naloži na profil otroka. Vstopnico je potrebno koristiti do konca tekočega meseca oziroma v prvem tednu prihajajočega meseca. Vstopnico lahko koristi le oseba, ki ima vstopnico naloženo na profilu. Neizkoriščena vstopnica propade.

2.6 Prekinitev in odstop od programa WOOP! akademija

Izvajalec je upravičen do plačila za termine, za katerega se je naročnik zavezal, razen v primerih, ko naročnik termin odpove zaradi utemeljenih razlogov. Za utemeljen razlog se šteje nastanek dogodka, ki ga naročnik ni mogel predvideti. To je bolezen/poškodba, ki naročniku onemogoča obiskovanje treningov. Naročnik mora izvajalcu predložiti ustrezno zdravniško potrdilo.

V primeru odpovedi iz utemeljenega razloga:

 • pri mesečnem plačilu za naslednji mesec, izvajalec plačilo prihajajočega meseca povrne v obliki vstopnic za 60min prostega skakanja (4x vstopnica / mesec),
 • pri plačilu preko trajnega naloga je naročnik dolžan poravnati tekoči mesec in manipulativne stroške prekinitve pogodbe v višini 20,00 €,
 • pri letnem plačilu je naročnik dolžan poravnati tekoči mesec ter manipulativne stroške prekinitve pogodbe v višini 20,00€ pri čemer vračilo znaša sorazmerni delež že plačanih in neizkoriščenih terminov.

V primeru odpovedi iz drugih razlogov izvajalec ni dolžan povrniti že prejetih plačil.

2.7 Program in izvajanje WOOP! akademije

Program WOOP! akademije poteka od 18.9.2023 do 21.6.2024, v izbranem terminu, ki si ga naročnik lahko izbere do zasedenosti mest, preko spletnega obrazca.

V času šolskih počitnic in z izjemo v drugi polovici decembra, treningi ne bodo potekali. Termini šolskih počitnic oziroma termini, v katerih se treningi ne izvajajo:

 • 30.10.2022 – 3.11.2022

 • 15.12.2022 – 2.1.2023

 • 19.2.2023 – 23.2.2023

 • 27.4.2023 – 3.5.2023

V času šolskih počitnic izvajalec naročniku omogoči prost vstop (1x 60min skakanja nadomesti 1 termin treninga) v splošni del WOOP! trampolin parka (WA akrobatika), v določenem časovnem razponu, z izjemo decembra, ko bo plačilo ustrezno znižano (50% mesečno plačilo zaradi zmanjšanega števila treningov). Treningi v decembru ne bodo potekali od 15.12. – 31.12.2023.

Prost vstop v park lahko naročnik izkoristi v tekočem mesecu oziroma v prvem tednu prihajajočega meseca.

Ob prihodu se mora naročnik oglasiti na recepciji WOOP! parka, kjer mu osebje naloži vstopnico na zapestnico.

Treningi WOOP! akademije potekajo od ponedeljka do petka, v vnaprej določenih terminih. Posamezen termin treninga traja 60 minut. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe terminov treninga oziroma do zmanjšanja razpoložljivih terminov treninga.

Število treningov v posameznem mesecu je odvisno od števila dni v mesecu oziroma njihove razporeditve. To v praksi pomeni, da se lahko v določenem mesecu število treningov razlikuje.

V primeru izrednih dogodkov si pridružujemo pravico, da se trening v določenem terminu ne izvede, kar pomeni, da se naročniku ponudi ustrezen, nadomestni termin. 

Za izvedbo klasičnega programa WOOP! Akademije mora biti na posamezen termin treninga prijavljenih minimalno 7 otrok, za izvedbo Chorchyptlon programa pa minimalno 10 otrok. V nasprotnem primeru se program ne izvede oz. vam bomo ponudili alternativni termin.

2.8 Poskusni trening

V primeru prekinitve treninga po prvem obisku, naročniku ni potrebno poravnati vadnine, v nasprotnem primeru se poravna sorazmerni del mesečne cene programa glede na začetek treningov.

2.9 Obvezna registracija

Pred prihodom na treninge je potrebno urediti registracijo preko spletne strani www.woop.fun. Naročnik v prvem koraku navede svoje podatke, v drugem koraku pa podatke otroka, ki bo obiskoval treninge. Naročnik potrdi strinjanje z izjavo odgovornosti, ki jo ob prihodu v park podpiše v sistem.

Obiskovalci, ki že imajo urejene registracije in podpisane izjave, le te ne potrebujejo ponovno urejati.

Scroll to Top