WOOP!

Obvestilo o videonadzoru

OBVESTILO ZUNANJIM OSEBAM PO TRETJEM ODSTAVKU 76. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) GLEDE IZVAJANJA VIDEONADZORA NA OBMOČJU, PROSTORIH IN OBJEKTIH PODJETJA TPLJ. D.O.O.

 • Upravljavec, ki izvaja videonadzor:
 • TPLJ d.o.o.
 • Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana
 • Matična številka: 7272618000, davčna številka: SI 69767513
 • Kontaktni telefon: +386 1 888 94 07, e-naslov: info@woop.fun
 • Odgovorna oseba za obvestilo zunanjim osebam glede obdelave osebnih podatkov videonadzornega sistema: Štefan Gostič, univ. dipl. pravnik;
 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (Data Protection Officer – DPO): Štefan Gostič, univ. dipl. pravnik, tel. št.: 031 399 013, e pošta: dpo@woop.fun
 • Namen izvajanja videonadzora: videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja na območjih, objektih in prostorih družbe TPLJ d.o.o., skladno z določbo 1. odstavka 77. in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2 ter določbo 1c. točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR;
 • Uporabniki posnetkov videonadzornega sistema: pooblaščene osebe v podjetju TPLJ d.o.o., skladno s sklepi o uvedbi videonadzora;
 • Informacija o prenosu videoposnetkov v tretje države: posnetki videonadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države;
 • Obdobje hrambe posnetkov videonadzornega sistema: do 30 dni;
 • Pouk o pravicah posameznika glede posnetkov videonadzornega sistema: posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do:
 • dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku,
 • popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema),
 • ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema,
 • prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe: pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema lahko podate na naslov Pooblaščene osebe za varstvo podatkov, na naslov: TPLJ d.o.o. – Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Leskoškova 2, 1000 Ljubljana ali na e naslov: dpo@woop.fun
 • Nujnost zagotovitve osebnih podatkov oz. privolitev v video nadzor oz. snemanje: osebna privolitev ni potreba zaradi obstoja zakonske podlage za izvajanje videonadzora; posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor;
 • Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: ni
 • Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: ni
 • Kontaktni podatki pooblaščene osebe: Štefan Gostič, univ. dipl. pravnik, tel. št.: 031 399 013, e pošta: dpo@woop.fun
 • Neobičajne nadaljnje obdelave:
 • nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja;
 • zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja;
 • nadzor s pomočjo videonadzornega sistema spremlja posebej pooblaščena oseba na računalniškem zaslonu (spremljanje dogajanja v živo);
 • posnetki videonadzornega sistema se hranijo najdalj 30 dni.
Scroll to Top