WOOP!

Nagradna igra:
Adrenalinska vožnja v DRIFT TAXIJU

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri WOOP! in NEW LIMITS.

1. Člen

Organizator nagradnih iger je TPLJ d.o.o., Leskovškova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), ki upravlja s centrom WOOP! Karting & Glow golf.

2. Člen

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

V nagradnih igrah ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja.

  • V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni, pogodbeno zaposleni in zaposleni kot študentje v družbi TPLJ d.o.o. in New Limits d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani in z njimi povezane osebe.

3. Člen

K nagradni igri lahko pristopijo vse osebe, in sicer na način:

  • da v obdobju od 17.5. do vključno 7. 6. 2023 obiščejo WOOP! Karting ˛Glow golf, ter odpeljejo vsaj 1 vožnjo v WOOP! kartingu ali
  • narišejo risbo WOOP! karting steze in napišejo zakaj bi si ravno oni zaslužili nagrado, ter vse skupaj pošljejo na naslov TPLJ d.o.o., Leskovškova cesta 2, 1000 Ljubljana, s pripisom Nagradna igra WOOP! in New Limits.

4. Člen

V nagradni igri bo izžreban en nagrajenec, ki prejme nagradni paket sestavljen iz:

  • 1x drift taxi vožnja
  • 2x vstopnica za dogodek New Limits
  • 2x hoodie New Limits
  • 2x vstopnica za WOOP! karting vožnjo

Cena drift taxi vožnje znaša 50€ z vključenim DDV-jem. Cena ene vstopnice za dogodek znaša 20€ z vključenim DDV-jem. Cena enega hoddie New Limits znaša 50€ z vključenim DDV-jem. Cena ene vstopnice za eno vožnjo WOOP! karting znaša 16,5€ z vključenim DDV-jem.

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade in ni izplačljiva v gotovini.

5. Člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Žrebanje za nagrado bo v petek, 9.6.2023 na sedežu organizatorja.

6. Člen

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek elektronske pošte, ki jo je navedel ob prijavi na nagradno igro.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

7. Člen

Nagrajenec lahko nagrado prevzame na recepciji WOOP! karting & Glow Golf v roku 30 dni od obvestila organizatorja.

Nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini, pri čemer mora nagrajenec za prevzem nagrade posredovati tudi ustrezne podatke (ime in priimek, naslov, starost, davčna številka).

Akontacijo dohodnine obračuna organizator nagradne igre.

Če je bila izžrebana oseba mlajša od 18 let, lahko nagrado prevzamejo starši ali zakoniti zastopniki.

Nagrajenec nagradne igre lahko nagrado koristi v skladu s splošnimi pravili na posameznih lokacijah oz. v skladu s podpisano Izjavo o odgovornosti.

8. Člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki, tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na družabnih omrežjih ali spletni strani.

9. Člen

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.woop.fun. Hkrati udeleženec nagradne igre sprejema tudi pogoje in pravila družabnih omrežij.

Ljubljana, 15. 5. 2023

TPLJ d.o.o.

Nagradne igre

Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah na družabnih omrežjih WOOP!

1. Člen

Organizator nagradnih iger je TPLJ d.o.o., Leskovškova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), ki upravlja s Trampolin parkom WOOP!, WOOP! Karting & Glow golf, WOOP! Areno, WOOP! Izzivi, WOOP! Mursko Soboto in WOOP! Maribor.

2. Člen

Sodelovanje v nagradnih igrah ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

Udeleženci nagradnih iger sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradnih igrah. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov iz interneta.

V nagradnih igrah ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja.

3. Člen

K nagradnim igram lahko pristopijo vse osebe in sicer na način, da na družabnih omrežjih WOOP!-a sodelujejo v objavljenih vsebinah, ki se nanašajo na posamezno nagradno igro.

4. Člen

Posamezni udeleženec nagradnih iger prejme le eno nagrado. Te nagrade so lahko različne in se navezujejo na darilne vstopnice, vrednostne bone ali izdelke WOOP!. Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade ali izplačljiva v gotovini.

5. Člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu posamezne nagradne igre, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku posamezne nagradne igre na  sedežu organizatorja.

6. Člen

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek sporočila na družbenem omrežju, kjer je posamezna nagradna igra potekala.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

7. Člen

Nagrajenec lahko nagrado prevzame na recepciji, za to določene, WOOP! enote v roku 30 dni od obvestila organizatorja.

Nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini, pri čemer mora nagrajenec za prevzem nagrade posredovati tudi ustrezne podatke (ime in priimek, naslov, starost, davčna številka).

Akontacijo dohodnine obračuna organizator nagradne igre.

Če je bila izžrebana oseba mlajša od 18 let, lahko nagrado prevzamejo starši ali zakoniti zastopniki.

Nagrajenec nagradne igre lahko nagrado koristi v skladu s splošnimi pravili na posameznih lokacijah oz. v skladu s podpisano Izjavo o odgovornosti.

8. Člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki, tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na družabnih omrežjih.

9. Člen

S sodelovanjem v nagradnih igrah se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.woop.fun. Hkrati udeleženec nagradne igre sprejema tudi pogoje in pravila družabnih omrežij.

Ljubljana, 18. 2. 2021

TPLJ d.o.o.

Scroll to Top