Nagradne igre

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH NA DRUŽABNIH OMREŽJIH WOOP! LJUBLJANA

1. člen

Organizator nagradnih iger je TPLJ d.o.o., Leskovškova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), ki upravlja s Trampolin parkom WOOP!

2. člen

Sodelovanje v nagradnh igrah ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

Udeleženci nagradnih igrer sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradnih igrah. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov iz interneta.

V nagradnih igrah ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja.

3. člen

K nagradnim igram lahko pristopijo vse osebe in sicer na način, da na družabnih omrežjih Woop! Ljubljana sodelujejo v objavljenih vsebinah, ki se nanašajo na posamezno nagradno igro.

4. člen

Posamezni udeleženec nagradnih iger prejme le eno nagrado, to je ena vstopnica za 60 minut skakanja v trampolin parku WOOP! Ljubljana. Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade ali izplačljiva v gotovini.

5. člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu posamezne nagradne igre, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku posamezne nagradne igre na  sedežu organizatorja.

6. člen

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek sporočila na družbenem omrežju, kjer je posamezna nagradna igra potekala.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

7. člen

Nagrajenec lahko nagrado prevzame na recepciji trampolin parka Woop! Ljubljana v roku 30 dni od obvestila organizatorja.

Nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini.

Nagrajenec nagradne igre lahko nagrado koristi v skladu s splošnimi pravili parka oz. v skladu s podpisano Izjavo o odgovornosti.

8. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki, tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na družabnih omrežjih.

9. člen

S sodelovanjem v nagradnih igrah se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.woop.fun. Hkrati udeleženec nagradne igre sprejema tudi pogoje in pravila družabnih omrežij.

 

Ljubljana, 11.6.2018                            TPLJ d.o.o.