WOOP!

Nagradne igre

Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah na družabnih omrežjih WOOP!

1. Člen

Organizator nagradnih iger je TPLJ d.o.o., Leskovškova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), ki upravlja s WOOP! Fun parkom, WOOP! Karting & Glow golf, WOOP! Areno, WOOP! Izzivi in WOOP! Maribor.

2. Člen

Sodelovanje v nagradnih igrah ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

Udeleženci nagradnih iger sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradnih igrah. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov iz interneta.

V nagradnih igrah ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja.

3. Člen

K nagradnim igram lahko pristopijo vse osebe in sicer na način, da na družabnih omrežjih WOOP!-a sodelujejo v objavljenih vsebinah, ki se nanašajo na posamezno nagradno igro.

4. Člen

Posamezni udeleženec nagradnih iger prejme le eno nagrado. Te nagrade so lahko različne in se navezujejo na darilne vstopnice, vrednostne bone ali izdelke WOOP!. Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade ali izplačljiva v gotovini.

5. Člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu posamezne nagradne igre, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku posamezne nagradne igre na  sedežu organizatorja.

6. Člen

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek sporočila na družbenem omrežju, kjer je posamezna nagradna igra potekala.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

7. Člen

Nagrajenec lahko nagrado prevzame na recepciji, za to določene, WOOP! enote v roku 30 dni od obvestila organizatorja.

Nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini, pri čemer mora nagrajenec za prevzem nagrade posredovati tudi ustrezne podatke (ime in priimek, naslov, starost, davčna številka).

Akontacijo dohodnine obračuna organizator nagradne igre.

Če je bila izžrebana oseba mlajša od 18 let, lahko nagrado prevzamejo starši ali zakoniti zastopniki.

Nagrajenec nagradne igre lahko nagrado koristi v skladu s splošnimi pravili na posameznih lokacijah oz. v skladu s podpisano Izjavo o odgovornosti.

8. Člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki, tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na družabnih omrežjih.

9. Člen

S sodelovanjem v nagradnih igrah se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.woop.fun. Hkrati udeleženec nagradne igre sprejema tudi pogoje in pravila družabnih omrežij.

Ljubljana, 18. 2. 2021

TPLJ d.o.o.

nagradna igra - 'WOOP! ČASTI PREDPOLETNO DRUŽENJE'

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri ‘WOOP! Časti predpoletno druženje’

1. Člen

Organizator nagradnih iger je TPLJ d.o.o., Leskovškova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), ki upravlja z blagovno znamko WOOP!.

2. Člen

Nagradna igra poteka od 18.06. do 24.6.2024.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

V nagradnih igrah ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja.

3. Člen

K nagradni igri lahko pristopijo vse osebe, ki v obdobju od 18.06. do 24.6.2024, prijavijo svoje učitelje preko posebne povezave, ki jim je bila  posredovana v elektronskem sporočilu.

Skupino morajo sestavljati učitelji iz iste šole oz. iste pravne osebe oz. šole, ki so ga navedli ob prijavi.

Različni posamezniki lahko prijavijo isto skupino in si s tem povečajo možnosti za žreb.

4. Člen

Izžreban posameznik oz. podjetje bo prejelo nagrado v vrednosti 500 eur + DDV, ki jo bo lahko izkoristil za organizacijo ‘Team building’ dogodka, za zaposlene iz šole iz katerega prihajaj

Znesek nagrade ni mogoče izkoristiti za gostinske storitve.

Nagrada se lahko izkoristi le v celoti in pri enkratnem dogodku. Neporabljenega zneska ni mogoče prenesti.

Znesek je mogoče porabiti v katerikoli poslovni enoti WOOP!-a.

5. Člen

Žrebanje bo izvedeno dne 26.6.2024 na sedežu podjetja TPLJ d.o.o. Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajenca skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

6. Člen

Nagrajena skupina bo obvestilo o nagradi prejela na svoj elektronski naslov.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

7. Člen

Nagrajenec bo lahko nagrado prevzel na način in v dogovoru z organizatorjem. Čas za koriščenje nagrade je do 31.8.2024.

8. Člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki, tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na družabnih omrežjih.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da se lahko njihov elektronski naslov uporabi za potrebe obveščanja o WOOP! ponudbi, pri čemer se lahko naslovnik kadarkoli odjavi.

9. Člen

S sodelovanjem v nagradnih igrah se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.woop.fun.

Ljubljana, 18. 6. 2024

TPLJ d.o.o.

Nagradna igra - WOOP! poletna srečka

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri – WOOP! Poletna srečka

1. Člen

Organizator nagradne igre je TPLJ d.o.o., Leskovškova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), ki upravlja z blagovno znamko WOOP!.

2. Člen

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov iz interneta.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja.

Nagradna igra poteka od 24.04.2024 do 23.06.2024.

3. Člen

K nagradnim igram lahko pristopijo vse osebe in sicer na način, da na spletni strani www.woop.fun/poletne-pocitnice ali woop.fun/maribor-poletne-pocitnice vpišejo svoj veljavni elektronski naslov. Ista oseba se lahko vpiše samo z enim elektronskim naslovom.

4. Člen

Nagradni sklad:

 • 1x poletne počitnice v sezoni 2024 (5 – dnevno varstvo) v vrednosti 250 €,
 • 5x WOOP! darilna vstopnica v vrednosti 30 €
 • 10x WOOP! darilna vstopnica v vrednosti 20 €,
 • 5x vstopnica za 60 min Fun park v vrednosti 16,5 €,
 • 10x vstopnica za 1 igro Glow golf v vrednosti 8,5 €.

Izžrebani v nagradni igri lahko prejme le eno nagrado. Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade ali izplačljiva v gotovini.

5. Člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajenca skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrad bo potekalo 24.06.2024 na sedežu organizatorja.

6. Člen

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek sporočila na družbenem omrežju, kjer je posamezna nagradna igra potekala.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

7. Člen

Nagrajenec lahko nagrado prevzame na recepciji WOOP! Fun parka oz. bo darilo prejel na dogovorjeni naslov. Nagrajenec ima 30 dni časa, od prejema obvestila, da posreduje ustrezne podatke, v nasprotnem primeru nagrada zapade.  

V primeru glavne nagrade – POLETNE POČITNICE, lahko prejemnik nagrado izkoristi za poletno varstvo za enega otroka v kateremkoli tednu med organiziranimi poletnimi počitnicami v sezoni 2024. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino, niti ne prenesti na drugega otroka oz. sezono. V primeru, da je prejemnik nagrade že vplačal počitniško varstvo, se lahko plačan znesek ustrezno vrne.

Nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini, pri čemer mora nagrajenec za prevzem nagrade posredovati tudi ustrezne podatke (ime in priimek, naslov, starost, davčna številka).

Akontacijo dohodnine obračuna organizator nagradne igre.

Če je bila izžrebana oseba mlajša od 18 let, lahko nagrado prevzamejo starši ali zakoniti zastopniki.

Nagrajenec nagradne igre lahko nagrado koristi v skladu s splošnimi pravili darilnih bonov.

8. Člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradnega natečaja.

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (t.i. GDPR).

Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da se lahko njihov elektronski naslov uporabi za potrebe obveščanja o WOOP! ponudbi, pri čemer se lahko naslovnik kadarkoli odjavi.

9. Člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki, tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani ali družabnih omrežjih.

10. Člen

S sodelovanjem v nagradnih igrah se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.woop.fun/poletne-pocitnice in woop.fun/maribor-poletne-pocitnice.

Ljubljana, 15.6.2024

TPLJ d.o.o.

Nagradna igra - WOOP! LEAGUE OF LEGENDS – EMA CHAMPIONSHIP '2024'

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri – WOOP! League of legends – EMA championship ‘2024’

1. Člen

Organizator nagradne igre je TPLJ d.o.o., Leskovškova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), ki upravlja z blagovno znamko WOOP! in WOOP! lokacijami.

Pokrovitelj nagradne igre je družba KMAG d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju pokrovitelj), ki zastopa blagovno znamko KIA v Sloveniji.

2. Člen

Nagradna igra poteka od dne 24. 06. 2024 do vključno 18.08.2024 na lokacijah:

 • WOOP! Karting, Moskovska ulica 10, BTC CITY Ljubljana
 • WOOP! Arena, Moskovska ulica 10, BTC CITY Ljubljana
 • WOOP! Izzivi, Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana
 • WOOP! Maribor, Tržaška cesta 7, 2000 Maribor

Finalni žreb za glavno nagrado bo potekal v sredo 21.08.2024.

A) Pravila nagradnega žrebanja so sledeča:

V finalno žrebanje se uvrstijo vsi, ki bodo v času od 24.06.2024 do vključno 18.08.2024 odigrali vsaj eno igro VR-ja na katerikoli WOOP! lokaciji.

Več odigranih iger pomeni več možnosti za zmago.

Igralec VR-ja bo za vsako odigrano igro prejel poseben kuponček, ki ga mora za sodelovanje v nagradnem žrebanju izpolniti (ime in priimek, ter elektronski naslov) in odložiti v ‘boben’ za žrebanje.

V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo tudi osebe, ki na elektronski naslov infoarena@woop.fun posredujejo svojo zgodbo z naslovom ‘League of Legends’ oz. zgodbo o sebi in o tem zakaj si prav oni zaslužijo glavno nagrado. Zgodba mora vključevati vsaj 2.000 znakov.

B) Nagradni sklad

Na zaključnem žrebanju bo izžrebana naslednja nagrada:

 • 3x vstopnica za obisk finalnega tekmovanja ‘League of Legends’ EMA 2024 v Munchnu (Nemčija) med 30.08. in 01.09.2024, ter brezplačen najem vozila Kia Ceed v času od 29.08. do 02.09.2024

Nagrada ne vključuje morebitnih potnih stroškov, ki jih ima prejemnik nagrade z obiskom finalnega tekmovanja ‘League of Legends’.

Nagrada so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre (TPLJ) plača akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. Akontacija dohodnine v celoti bremeni organizatorja. Organizator plača akontacijo dohodnine, ko nagrajenec prevzame nagrado. Morebitno doplačilo dohodnine po letni dohodninski odločbi bremeni nagrajenca. Akontacija davka se obračuna le za nagrade, ki presegajo 42 EUR.

Če je nagrajenec mlajši od 18 let, lahko nagrado prevzamejo starši ali zakoniti zastopniki.

3. Člen

Sodelujoči v nagradni igri oz. zmagovalec nagradne igre je lahko tudi oseba mlajša od 18 let pri čemer pa mora najemnik vozila izpolnjevati splošne pogoje najema vozila pokrovitelja nagradne igre.

Najemnik vozila je lahko v tem primeru eden od staršev oz. zakonitih zastopnikov nagrajenca.

Zmagovalec nagradne igre bo prejel v uporabo tudi vozilo KIA CEED (točen model vozila določi pokrovitelj glede na razpoložljivost) in sicer za čas 5 dni (t.j. od četrtka popoldne do ponedeljka zjutraj), ki se določi v dogovoru med zmagovalcem in pokroviteljem. Pokrovitelj bo z nagrajencem za namen predaje vozila v uporabo sklenil najemno pogodbo, kjer bodo določeni pogoji najema.

Nagrajenec se s sporočilom o zmagi s strani organizatorja zglasi na info pultu Kia centra Ljubljana, Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, kjer s prodajnim osebjem preverijo razpoložljivost vozila in se dogovorijo za izbrani termin.

Vozilo, ki je predmet nagradne igre bo zavarovano z 1% odbitno franšizo. Odbitno franšizo in morebitno škodo, ki je zavarovalnica glede na pogoje ne pokriva, je dolžan plačati uporabnik vozila (nagrajenec).

4. Člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom žrebanja bo skrbela komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Žrebanje bo izvedeno v prostorih WOOP!-a, Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana.

Dobitniki nagrade bodo izžrebani z ročno in naključno izbiro iz bobna, kjer se nahajajo vsi kupončki.

Po koncu nagradne igre bo spisan zapisnik, ki bo vseboval kraj in čas, imena in priimke članov komisije, način izbora dobitnika, podatke o dobitniku (ime in priimek oz. elektronski naslov) ter naziv in vrednost glavne nagrade osvojenega dobitnika. Zapisnik ima uraden in obvezujoč pomen za vse sodelujoče v nagradni igri.

5. Člen

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih lahko sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem izzivu ali pri koriščenju nagrade.

Organizator si prav tako pridržuje pravico, do spremembe nagrad v kolikor jih zaradi kateregakoli razloga ne bi mogel zagotoviti oz. jih mora zagotoviti v ustrezni protivrednosti.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov, pridobljenih pri pristopu k tekmovanju ter vsesplošno sodelovanje v tekmovanju, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov infoarena@woop.fun. Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega tekmovanja.

6. Člen

Za obisk in uporabo VR-ja v vseh WOOP! enotah je potrebna predhodna registracija.

Poleg potrditve »Izjave o odgovornosti« je potrebno ob prvem obisku to »Izjavo« tudi lastnoročno podpisati. Za  osebo, mlajšo od 15 let to storijo starši oz. zakoniti zastopniki.

7. Člen

Nagrajenec bo o nagradi obveščen pisno, na elektronski naslov, ki ga je navedel na kupončku.

Nagrajenci morajo v roku 10 koledarskih dni, po prejemu pisnega obvestila organizatorju posredovati, dodatne informacije vezane na prevzem nagrade. Prejemnik nagrade mora organizatorju sporočiti tudi svojo davčno številko.

Če dobitnik nagrade v roku 10 koledarskih dni od prejema obvestila ne sporoči organizatorju ustreznih podatkov, le ta izgubi pravico do nagrade.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do dobitnika na podlagi teh pravil. Dobitnik pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

8. Člen

S sodelovanjem v nagradni igri dobitnik pristane, da se, v kolikor postane dobitnik nagrade, njegovo ime in priimek lahko javno objavi na spletni strani.

Organizator ni odgovoren za točnost kontaktnih podatkov, ki jih je posredoval dobitnik. S prevzemom/dostavo nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja do dobitnika.

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge izdelke. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

9. Člen

Pravila bodo uradno objavljena na uradni spletni strani organizatorja. Na zahtevo se pravila lahko dobijo na vpogled na sedežu organizatorja, Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana.

10. Člen

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren oz. katere ni mogel preprečiti, odstraniti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni na uradni spletni strani organizatorja woop.fun.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu dobitnikov ter ustreznih rezervnih dobitnikov nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju, zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradnega natečaja, ter neposrednega trženja oz. obveščanja posameznikov o ugodnostih in novostih.  Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (t.i. GDPR). Podatki so lahko posredovani le pokrovitelju nagradne igre pri čemer imata organizator in pokrovitelj nagradne igre sklenjeno posebno medsebojno pogodbo, ki opredeljuje razmerja z naslova varovanja in obdelave osebnih podatkov.

Nagrajenec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, e-mail, telefonska številka, davčna številka in kopija osebnega dokumenta) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradnega izziva (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca) in dostave/podelitve nagrade nagrajencu.

Sodelujoči v nagradni igri oz. prejemniki prve nagrade izrecno dovoljujejo, da se njihove fotografije porabijo za promocijske namene organizatorja, kot so objava na socialnih omrežjih ali spletni strani. V zameno za objavo fotografije, imetnik fotografije, ne more zahtevati plačila, honorarja in kakršnega koli drugega nadomestila uporabe.

Več o vsebini samih pravic in politiki varstva osebnih podatkov je na voljo na povezavi: https://woop.fun/varovanje-zasebnosti/.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se, kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta ali stroški prevoza na izbrano lokacijo WOOP!-a in nakup vstopnice za vožnjo.

11. Člen

Sodelujoči v nagradni igri sprejemajo pravila in obveznosti iz navedenih pravil. Pravila stopajo v veljavo z dnevom odločitve in se začnejo uporabljati z dnevom začetka Nagradne igre.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: infoarena@woop.fun.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

12. Člen

Organizator TPLJ d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev nagradnega izziva in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom tekmovanja, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev tekmovanja osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe tekmovanja.

Udeleženec tekmovanja organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe tekmovanja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

13. Člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev tekmovanja, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih tekmovanja bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro pišete na elektronski naslov: infoarena@woop.fun.

Ljubljana, 20.6.2024

TPLJ d.o.o.

Scroll to Top