WOOP! Novo doživetje zabave

NAGRADNA IGRA ČOKOLINO

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI ČOKOLINO PROTEIN POWER

  1. člen

Organizator nagradnih iger je TPLJ d.o.o., Leskovškova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), ki upravlja s Trampolin parkom WOOP!, Karting centrom WOOP! In WOOP! ARENO.

  1. člen

Nagradna igra poteka od 23.06. do 04.07.2021.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov.

V nagradnih igrah ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja.

 

  1. člen

K nagradni igri lahko pristopijo vse osebe in sicer na način, da na svojem družabnem omrežju FB ali IG objavilo katerokoli sliko izdelka Čokolino PROTEIN POWER in ga označijo kot #woopproteinpower, ter označijo profil @woopljubljana. Pogoj za sodelovanje je, da je profil tekmovalca javen.

  1. člen

Izžrebani udeleženec bo prejel 18 kg ČOKOLINA PROTEIN POWER v vrednosti 269,55 EUR.

  1. člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajenca skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrade bo potekalo najkasneje v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na  sedežu organizatorja.

  1. člen

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek sporočila na družbenem omrežju.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

  1. člen

Nagrajenec bo lahko nagrado prevzel na recepciji Trampolin parka WOOP! v roku 30 dni od obvestila organizatorja.

Nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini, pri čemer mora nagrajenec za prevzem nagrade posredovati tudi ustrezne podatke (ime in priimek, naslov, starost, davčna številka).

Akontacijo dohodnine obračuna organizator nagradne igre.

Če je bila izžrebana oseba mlajša od 18 let, lahko nagrado prevzamejo starši ali zakoniti zastopniki.

  1. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki, tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na družabnih omrežjih.

  1. člen

S sodelovanjem v nagradnih igrah se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.woop.fun. Hkrati udeleženec nagradne igre sprejema tudi pogoje in pravila družabnih omrežij.

Ljubljana, 17. 6. 2021                            TPLJ d.o.o.

Scroll to Top