WOOP!

Splošni pogoji sodelovanja

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri 'WOOP! RollJet'

1. člen

Organizator nagradnih iger je TPLJ d.o.o., Leskovškova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), ki pod blagovno znamko WOOP! upravlja z več atrakcijami na različnih lokacijah.

2. člen

Nagradna igra poteka od 24.07.2023 do 15.09.2023.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov.

V nagradnih igrah ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja.

3. člen

K nagradni igri lahko pristopijo vse osebe, in sicer na način, da obiščejo spletno stran www.woop.fun/nagrada, ter posredujejo svoj elektronski naslov.

4. člen

V nagradnem skladu so trije RollJet mini skiroji z WOOP! D Torbo v skupni vrednosti 348 eur z vključenim DDV-jem.

5. člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajenca skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrad bo potekalo 18.09.2023 v poslovnih prostorih organizatorja s pomočjo računalniškega sistema.

6. člen

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel preko elektronskega sporočila.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

7. člen

Nagrajenec bo lahko nagrado prevzel na recepciji Trampolin parka WOOP!

Glavna nagrada je obdavčena po Zakonu o dohodnini. Za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre (TPLJ) plača akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. Akontacija dohodnine v celoti bremeni organizatorja. Organizator plača akontacijo dohodnine, ko nagrajenec prevzame nagrado. Morebitno doplačilo dohodnine po letni dohodninski odločbi bremeni nagrajenca. Akontacija davka se obračuna le za nagrade, ki presegajo 42 EUR.

V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba lahko nagrado prevzamejo le starši ali zakoniti zastopniki.

Nagrajenec mora za prevzem nagrade posredovati tudi ustrezne podatke (ime in priimek, naslov, starost, davčna številka).

8. člen

Če se prejemnik nagrade ne javi (najkasneje v roku 30 dni) oz. ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do dobitnika na podlagi teh pravil. Dobitnik pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradnega natečaja. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (t.i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki, tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na družabnih omrežjih.

10. člen

S sodelovanjem v nagradnih igrah se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.woop.fun. Hkrati udeleženec nagradne igre sprejema tudi pogoje in pravila družabnih omrežij.

Ljubljana, 24.07.2023                        

TPLJ, d. o. o.

Scroll to Top