WOOP!

Pravila in pogoji nagradne igre 'obiščI woop! – s palmo odpotuj v dubaj'

SPLOŠNI POGOJI

1. Člen

Navedena pravila določajo potek in sodelovanje v nagradni igri ”Obišči WOOP! – S PALMO ODPOTUJ V DUBAJ” (v besedilu: nagradna igra).

Organizator nagradne igre je družba TPLJ d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, SI69767513 (v nadaljevanju organizator).

Pravila nagradne igre so objavljena na uradni internetni strani organizatorja (https://woop.fun/dubaj).

S pravili se določajo pogoji organiziranja nagradne igre (v nadaljevanju pravila). Vsi, ki se prijavijo v nagradno igro in v njej sodelujejo, so seznanjeni in se strinjajo s splošnimi pogoji iz teh Pravil.

Nagradna igra je organizirana in se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije.

TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

2. Člen

V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo fizične osebe.

Namen nagradne igre je promocija podjetja in povečanje obiska na vseh lokacijah WOOP!-a. 

Nagradna igra poteka v obdobju od 19. 5. 2022 do vključno 21.8. 2022.

POGOJI SODELOVANJA

3. Člen

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s prebivališčem ali prijavljenim začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki v obdobju trajanja nagradne igre obiščejo eno od lokacij WOOP!-a in koristijo katerikoli atrakcijo ali obiščejo posebno spletno stran, ki bo komunicirana na recepciji vsake od lokacij in se ustrezno registrirajo oz. prijavijo s svojimi osebnimi podatki.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre in zaposleni turistične agencije Palma, kot tudi ne njihovi ožji člani družine. Pod pojmom ožji člani družine se smatrajo starši, bratje, sestre, zakonski partnerji, otroci, posvojeni otroci, vnuki kot tudi vsi člani skupnega gospodinjstva.

Obisk strani se izvede s skeniranjem QR kode na oglasnem sporočilu na recepciji ali z ročnim vnosom v ustrezen iskalnik na telefonu ali računalniku.

V kolikor se obiskovalec v nagradno igro prijavi s pomočjo registracijskega obrazca hkrati dovoljuje tudi redno obveščanje preko elektronske pošte pri čemer se lahko kadarkoli odjavi od novic s klikom na odjavni link, ki se nahaja v e-pošti.

Organizator bo zbiral in obdelal osebne podatke sodelujočih v namen izvajanja nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri oz. s prijavo sodelujoči daje privolitev za obravnavo svojih podatkov v namen nagradne igre. Več o obdelavi osebnih podatkov glej 10. člen teh Pravil.

Dobitniki nagrad bodo zagotovili vse informacije in dokumente, potrebne za izpolnitev pravil in drugih zadevnih zakonov, sicer niso upravičeni do prejema nagrade.

NAČIN SODELOVANJA

4. Člen

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri avtomatično sodelujejo vsi, ki v obdobju trajanja nagradne igre koristijo eno od atrakcij (sami ali kot del skupine) na katerikoli lokaciji.

WOOP! lokacije in atrakcije:

WOOP! Trampolin park, Leskoškova cesta 3, 1000 Ljubljana

 • Trampolini

WOOP! Karting, Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana

 • Karting vožnje

WOOP! Arena, Moskovska ulica 10, 1000 Ljubljana

 • Laser tag
 • VR
 • Sobe pobega
 • Bowling

WOOP! Izzivi, Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana

 • WOOP! Izzivi

WOOP! Murska Sobota, Nemčavci 1d, 9000 Murska Sobota

 • Laser Tag
 • Sobe pobega
 • WOOP! Izzivi
 • VR

Avtomatična prijava je možna le za tiste obiskovalce, ki so že registrirani v sistem WOOP!-a ali pa so to naredili v času trajanja nagradne igre, pred samim obiskom posamezne atrakcije. Registracijo v sistem WOOP!-a lahko naredijo osebe nad 15 let samostojno oz. za osebe mlajše od 15 let to naredijo starši ali zakoniti zastopniki.

V kolikor je izžrebana oseba nima samostojnega profila je prejemnik nagrade tista oseba, ki je pod svoj profil navedla izžrebano osebo oz. je nosilec profila v WOOP! sistemu.

V avtomatično prijavo na nagradno igro ne štejejo organizirane rojstnodnevne zabave, programi WOOP! akademije ali programi WOOP! Počitniškega varstva, organizirani Športni dnevi ali Teambuildingi.

Možnost žreba se poveča v kolikor obiskovalec, v času trajanja nagradne igre, večkrat koristi posamezno atrakcijo na katerikoli lokaciji. Te atrakcije so lahko iste ali različne ne glede na časovno zaporedje npr. znotraj dneva ali znotraj trajanja nagradne igre. Z vsakim koriščenjem posamezne atrakcije se avtomatično generira zapis, ki gre v ‘boben’ za zaključno žrebanje. Več zapisov pomeni, več možnosti za prejem nagrade pri žrebu.

V nagradni igri sodelujejo tudi vsi obiskovalci, ki obiščejo posebno registracijsko spletno stran, ki bo komunicirana na vidnem mestu na recepciji vsake od lokacij in se ustrezno registrirajo oz. prijavijo s svojimi osebnimi podatki, ter se hkrati strinjajo s splošnimi pogoji te nagradne igre.

Obiskovalci, ki hkrati koristijo eno od aktivnosti in se dodatno tudi registrirajo na za to namenjeni posebni registracijski spletni strani, si s tem ne povečajo možnosti za žreb. V tem primeru se šteje le koriščenje posamezne atrakcije.

NAGRADNI FOND

5. Člen

Nagradni sklad:

 1. NAGRADA:

Obisk Dubaja za štiri osebe po aktualnem programu turistične agencije Palma (www.palma.si), ki vključuje:

 • Direkten polet s Flydubai iz Ljubljane z vključenimi letališkimi in varnostnimi pristojbinami
 • Avtobusne prevoze po programu
 • 5 x nočitev z zajtrkom v standardnih dvoposteljnih sobah v hotelu 4* v Dubaju- center
 • Osnovno nezgodno zavarovanje, za primer nezgodnega dogodka nastalega med potovanjem, ki ga ni povzročil sam zavarovanec
 • Spremstvo slovenskega vodnika
 • Dvodnevni ogled Dubaja
 • 4x vstopnica za celodnevni obisk Vodnega parka Atlantis
 • 4x vstopnica za celodnevni obisk zabaviščnega parka IMG

Nagrado je potrebno izkoristiti najkasneje za odhode do 31.12.2022. Po tem datumu nagrada zapade. Agencija izbere tri datume izmed katerih lahko nagrajenec izbira. Če želi nagrajenec  točno določeni termin in je v tem primeru dražji, agencija ponudi doplačilo za izvedbo.

2. NAGRADA

1x Darilna vstopnica za WOOP! doživetje v vrednosti 150 eur

3. NAGRADA

1x Darilna vstopnica za WOOP! doživetje v vrednosti 60 eur

4. NAGRADA

3x Darilna vstopnica za WOOP! Doživetje v vrednosti 30 eur

Glavna nagrada je obdavčena po Zakonu o dohodnini. Za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre (TPLJ) plača akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. Akontacija dohodnine v celoti bremeni organizatorja. Organizator plača akontacijo dohodnine, ko nagrajenec prevzame nagrado. Morebitno doplačilo dohodnine po letni dohodninski odločbi bremeni nagrajenca. Akontacija davka se obračuna le za nagrade, ki presegajo 42 EUR.

V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba lahko nagrado prevzamejo le starši ali zakoniti zastopniki.

IZBIRA DOBITNIKA

6. Člen

Žrebanje bo izvedeno na sedežu podjetja organizatorja nagradne igre, najkasneje do 26.08.2022.

Dobitnika glavne nagrade bo naključno izbral računalniški sistem.

Po koncu nagradne igre se bo spisal zapisnik, ki bo vseboval kraj in čas, imena in priimke članov komisije, način izbora dobitnika, podatke o dobitniku (ime in priimek ter naslov) ter naziv in vrednost glavne nagrade osvojenega dobitnika. Zapisnik ima uraden in obvezujoč pomen za vse sodelujoče v nagradni igri.

OBJAVA IN OBVEŠČANJE DOBITNIKOV

7. Člen

Nagrajenec bo o nagradi obveščen pisno na elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji, ki je potrebna za koriščenje WOOP! atrakcij oz. elektronski naslov, ki ga je posredoval s pomočjo posebnega registracijskega obrazca.

Nagrajenci morajo v roku 10 koledarskih dni, po prejemu pisnega obvestila organizatorja, organizatorju sporočiti naslov, na katerega se pošlje dodatne informacije vezane na glavno nagrado. Prejemnik prve, druge in tretje nagrade mora organizatorju poleg naslova sporočiti tudi svojo davčno številko.

Na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov bodo nagrajenci objavljeni tudi na spletni strani https://woop.fun/dubaj.

Rezultat žrebanja glavne nagrade je dokončen. Pritožba na rezultat ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico, da nagrade nagrajencu ne podeli, kadar se pojavi utemeljen dvom o istovetnosti podatkov udeleženca in/ali kadar se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, zapisanih v teh pravilih.

Nagrada bo dobitniku izročena po pošti najkasneje 30 (trideset) dni od dneva pisnega obvestila o prejemu nagrade. Če dobitnik nagrade v roku 10 koledarskih dni od prejema obvestila o prejemu nagrade, ne sporoči organizatorju naslova, na katerega se pošlje nagrada, izgubi pravico do nagrade.

V kolikor nagrade v navedenem roku niso prevzete ali jih nagrajenec zaradi kakršnegakoli razloga zavrne, bo novega dobitnika glavne nagrade izbrala komisija, z izvedbo naključnega žrebanja, s pomočjo računalniškega sistema.

8. Člen

S sodelovanjem v nagradni igri dobitnik pristane, da se, v kolikor postane dobitnik nagrade, njegovo ime in priimek lahko javno objavi na spletni strani.

Organizator ni odgovoren za točnost kontaktnih podatkov, ki jih je posredoval dobitnik. S prevzemom/dostavo nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja do dobitnika.

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge izdelke. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

KONČNE DOLOČBE

9. Člen

Pravila bodo uradno objavljena na uradni spletni strani organizatorja. Na zahtevo se pravila lahko dobijo na vpogled na sedežu organizatorja, Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana.

10. Člen

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren oz. katere ni mogel preprečiti, odstraniti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni na uradni spletni strani organizatorja https://woop.fun.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu dobitnikov ter ustreznih rezervnih dobitnikov nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Če prejemnik nagrade ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do dobitnika na podlagi teh pravil. Dobitnik pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradnega natečaja . Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (t.i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni.

Nagrajenec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, e-mail, gsm telefonska številka, davčna številka in kopija osebnega dokumenta) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradnega natečaja (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca) in dostave/podelitve nagrade nagrajencu.

Sodelujoči v nagradni igri oz. prejemniki prve nagrade izrecno dovoljujejo, da se njihove fotografije porabijo za promocijske namene organizatorja, kot so objava na socialnih omrežjih ali spletni strani. V zameno za objavo fotografije, imetnik fotografije, ne more zahtevati plačila, honorarja in kakršnega koli drugega nadomestila uporabe.

Več o vsebini samih pravic in politiki varstva osebnih podatkov je na voljo na povezavi: https://woop.fun/varovanje-zasebnosti/.

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji imel zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju predložila izpolnjeno potrdilo o prejeti nagradi v skladu s temi pravili.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora preko svojih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo udeležencem. Organizator ni odgovoren za nobene okvare oziroma nedelovanje spletne strani woop.fun, omrežja, telefonskih linij ali drugih oblik komunikacije niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile sprejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta ali stroški prevoza na izbrano lokacijo WOOP!-Člen 11.

Sodelujoči v nagradni igri sprejemajo pravila in obveznosti iz navedenih pravil. Pravila stopajo v veljavo z dnevom odločitve in se začnejo uporabljati z dnevom začetka Nagradne igre.

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo organizatorju na naslednji elektronski naslov: info@woop.fun.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo nagradne igre in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

Ljubljana, 19. 5. 2022

TPLJ d.o.o.

Scroll to Top