WOOP! Novo doživetje zabave

ZAVEZA K DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

SKRB ZA ZAPOSLENE

V WOOP! parku svojim zaposlenim ponujamo dinamično in pestro delovno okolje. Skupaj gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja in timskega dela. Učimo se odgovornosti tako drug do drugega kot tudi do vseh obiskovalcev parka.

Največjo skrb posvečamo ekipi športnih animatorjev, ki s svojim znanjen in izkušnjami skrbijo za ustrezno vodenje skakalcev v parku. Njihova naloga je, da s svojim zgledom in odgovornim ravnanjem skrbijo za varno okolje, hkrati pa spodbujajo posameznike k razvoju gibalnega spomina.

Znanje zaposlenih nadgrajujemo v skladu z lastnimi izkušnjami ter zunanjimi sodelavci iz različnih področij; prva pomoč, uporabniška izkušnja, pedagogika, varnost ...

SPONZORSTVA IN DONACIJE

V okviru danih možnosti podpiramo različne dobrodelne in humanitarne organizacije, ki izrazijo željo po tem, da bi nas obiskali in za svoje varovance pripravili prav posebno presenečenje.

Prav tako podpiramo različne športne ekipe, ki želijo z dodatnimi treningi v parku okrepiti svojo psihofizično kondicijo.

Scroll to Top