WOOP! Novo doživetje zabave

WOOP! Akademija

WOOP! AKADEMIJA

Splošni pogoji poslovanja za izvedbo programa WOOP! akademija.

1. SPLOŠNO

1.1 Izvedba 

Splošni pogoji so del pogodbe o izvedbi programa WOOP! akademija, med izvajalcem, podjetjem TPLJ d.o.o. (v nadaljevanju »izvajalec«) in fizično osebo (v nadaljevanju »naročnik«), ki sprejme ponudbo programa. Naročnik je starš oz skrbnik otroka, ki se bo udeležil WOOP! akademije.

Izvajalec WOOP! akademije, ki je predmet teh splošnih pogojev, je podjetje TPLJ d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, Davčna številka: SI 69767513, Matična številka: 7272618000.

1.2 Cene storitev in izdelkov so v evrih (€) z DDV, razen kjer je določeno drugače

Veljajo cene na dan oddane prijave preko spletnega obrazca. Storitev se plača na WOOP! recepciji WOOP! (trampolin park, karting ali arena).

1.3 Pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov

S klikom na »POŠLJI« naročnik dovoljuje, da izvajalec z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki naročnika za neomejeno časovno obdobje. Izvajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov skladno z  Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Izvajalec si pridržuje pravico do komercialne uporabe fotografij in video vsebin na katerih se v času WOOP! akademije pojavlja naročnik. V kolikor naročnik tega ne dovoli, mora le to pisno sporočiti na naslov akademija@woop.fun.

1.4 Potrditev naročila

S klikom na »POŠLJI« izvajalec prejme prijavo na izbran termin in naročnika o tem pisno obvesti na elektronski naslov, ki ga naročnik navede ob prijavi, v 48 urah. Z odgovorom izvajalca na prejeto prijavo in prebranim elektronskim sporočilom naročnika, naročnik in izvajalec skleneta pogodbo. Za dodatna vprašanja ali morebitne težave se naročnik vedno lahko obrne na elektronski naslov izvajalca, akademija@woop.fun.

Naročnik je dolžan ob prijavi opozoriti na kakršnekoli zdravstvene posebnosti otrok-a, kar se tiče gibalnih omejitev ali drugih telesnih omejitev, zaradi česar otrok ne bi mogel izvajati določenih delov programa. 

Z oddano prijavo naročnik potrjuje, da se strinja in je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji sodelovanja.

2. WOOP! AKADEMIJA

2.1 Cena in plačilo

Naročnik se ob prijavi in potrjeni rezervaciji mesta, v izbranem terminu, zavezuje, da bo plačilo uredil:

 • do 8. v mesecu za tekoči mesec, na recepciji WOOP! trampolin parka (z gotovino ali plačilno kartico),
 • do 8. v mesecu  za tekoči mesec, preko SEPA obrazca ali,
 • v enkratnem znesku za celotno sezono. 

2.2 Cena programa: 

Cena je odvisna od števila treningov, ki jih otrok obiskuje na teden in skupine, ki jo obiskuje:

 • TRAMPOLIN PARK
 • 4 – 6 let; 40€ / mesec
 • 6 – 8 let; 1x tedensko 40€ / mesec, 2x tedensko 65€ / mesec
 • 8+; 1x tedensko 50€ / mesec, 2x tedensko 80€ / mesec
 • 20+; 1x tedensko 50€ / mesec, 2x tedensko 80€ / mesec
 • Flipping Art; 1x tedensko 60€ / mesec, 2x tedensko 90€ / mesec
 • KARTING
 • vse starostne skupine; 1x tedensko 120€ / mesec, 2x tedensko 220€ / mesec
 • BOWLING
 • vse starostne skupine; 1x tedensko 50€ / mesec, 2x tedensko 80€ / mesec
 • Pri plačilu preko SEPA obrazca vam priznamo 10% popust.
 • Pri plačilu v enkratnem znesku vam priznamo 15% popust.
 • Decembra bodo vsa plačila ustrezno znižana, zaradi zmanjšanega števila treningov.

2.3 Vstop na treninge

Ob plačilu treningov za tekoči mesec bo osebje na recepciji vsem vpisanim članom na zapestnice naložilo vstope v parke, s katerimi bodo lahko obiskovali treninge. Vstop na treninge je mogoč samo z veljavno zapestnico, z ustreznimi naloženimi vstopi v park. V kolikor otrok na zapestnici ne bo imel naloženih vstopov v park, obisk treninga ne bo mogoč.

2.4 SEPA obrazec

Pri podpisu pogodbe se naročnik s podpisom strinja s pogoji, navedenimi v pogodbi, ki jo skleneta podjetje TPLJ d.o.o in naročnik.

2.5 Prekinitev in odstop od programa WOOP! akademija

V primeru odsotnosti iz treninga lahko naročnik zamujene treninge nadomesti, s predhodnim dogovorom s trenerjem, ki vodi trening. Za vsak zamujen trening se naročnik individualno dogovori s trenerjem, kateri dan in uro trening lahko nadomesti. Ob nenajavljenem prihodu izvajalec ne more zagotoviti zadostnega števila prostih mest v skupini.

Izvajalec je upravičen do plačila za termine, za katerega se je naročnik zavezal, razen v primerih, ko naročnik termin odpove zaradi utemeljenih razlogov. Za utemeljen razlog se šteje nastanek dogodka, ki ga naročnik ni mogel predvideti. To je bolezen/poškodba, ki naročniku onemogoča obiskovanje treningov. Naročnik mora izvajalcu predložiti ustrezno zdravniško potrdilo. Naročnik je v primeru odpovedi iz utemeljenega razloga dolžan poravnati:

 • pri mesečnem plačilu, tekoči mesec,
 • pri plačilu preko trajnega naloga, tekoči mesec in stroške prekinitve pogodbe.

2.6 Program in izvajanje WOOP! akademije

Program WOOP! akademije poteka od 13.9.2021 do 24.6.2022, v izbranem terminu, ki si ga naročnik lahko izbere do zasedenosti mest, preko spletnega obrazca. Bowling akademija poteka od 20.9.2021 do 24.6.2022.

V času šolskih počitnic in z izjemo v drugi polovici decembra, treningi ne bodo potekali. Termini šolskih počitnic:

 • 25.10. – 1.11.2021
 • 13.12.2021 – 31.12.2021
 • 21.2.2022 – 25.2.2022
 • 27.4.2022 – 2.5.2022
 • V času šolskih počitnic izvajalec naročniku omogoči prost vstop v splošni del WOOP! trampolin parka, posamezno vožnjo v karting centru v določenem časovnem razponu, z izjemo decembra, ko bo plačilo ustrezno znižano zaradi zmanjšanega števila treningov. Treningi v decembru ne bodo potekali od 13.12. – 31.12.2021.
 • Prost vstop v park lahko naročnik izkoristi:
 • 25.10. – 26.11.2021
 • 21.2. – 21.3.2022
 • 27.4. – 31.5.2022
 • Ob prihodu se mora naročnik oglasiti na recepciji WOOP! parka, kjer mu osebje naloži vstopnico na zapestnico.

Treningi WOOP! akademije potekajo od ponedeljka do petka, v naprej določenih terminih. Posamezen termin treninga traja 60 minut oz. 90 minut (WOOP! special s Flipping Art). Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe terminov treninga oziroma do zmanjšanja razpoložljivih terminov treninga.

 

2.7 Teden odprtih vrat

Brezplačen poskusni trening WOOP! akademije bo potekal v terminu:

 • 1.9. – 10.9.2021 (Trampolin park in karting)
 • 13.9. – 17.9.2021 (Bowling)

Na teden odprtih vrat se mora vsak naročnik prijaviti preko spletnega obrazca. Potrdilo o prijavi prejme na navedeni elektronski naslov v 24 urah. Število mest v skupinah je omejeno.

Poskusni treningi v sklopu tednov odprtih vrat so brezplačni. Za obisk naročnik potrebuje le WOOP! zapestnico in nogavice (za trampolin park), zapestnico in podkapo (za karting), zapestnico in bowling čevlje (za Areno in bowling akademijo – čevlji so na voljo za izposojo)  ter podpisano izjavo odgovornosti.

2.8 Obvezna registracija

Pred prihodom na treninge je potrebno urediti registracijo preko spletne strani www.woop.fun. Naročnik v prvem koraku navede svoje podatke, v drugem koraku pa podatke otroka, ki bo obiskoval treninge. Naročnik potrdi strinjanje z izjavo odgovornosti, ki jo ob prihodu v park podpiše v sistem.

Obiskovalci, ki že imajo urejene registracije in podpisane izjave, le te ne potrebujejo ponovno urejati.

 

 

 

Scroll to Top